Filipstads kommun startsida

Färdtjänst

Färdtjänst är ett kompletterande kollektivt transportsystem för personer som har avsevärda funktionshinder och därigenom svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Funktionshindret skall vara bestående minst 3 månader. Transporter sker oftast med taxifordon där kommunen subventionerar den resandes egenavgift. Om behov finns, kan färdtjänst med specialfordon beviljas.
  
Enbart bristande tillgång till kollektivtrafik eller hög ålder är inte en grund för färdtjänst. Färdtjänst kan beviljas till/från närmaste busshållplats för vidare transport med kollektivtrafik.
  
Färdtjänst beviljas efter en individuell prövning. Detta innebär att Värmlandstrafiks färdtjänsthandläggare oftast gör ett hembesök hos den sökande. Vid oklara ärenden kan läkarintyg begäras in.
  
Färdtjänsttillståndet är tidsbegränsat. Tidsbegränsningen kan vara från 3 månader upp till 1 år, därefter görs en omprövning av färdtjänsttillståndet.

Mer information

Kontaktinformation Socialförvaltningen

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)
Postadress
Box 307
682 27 Filipstad