Filipstads kommun startsida

Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet innebär att du som är anhörig till en person med funktionsnedsättning får avlastning ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Personen som avlöser dig kallas avlösare och ger dig möjlighet att få tid till egna aktiviteter.

Avlösarens uppdrag

I avlösarens uppdrag ingår inte att sköta andra barn i familjen, hushållsuppgifter eller att hämta och lämna barn på förskola eller skola. Avlösningen ges med hemmet som utgångspunkt, men avlösaren får lämna hemmet tillsammans med den funktionsnedsatta personen för att gå på promenad, till lekplatsen och liknande. Avlösning kan erbjudas som regelbunden insats men också vid akuta behov.

Vem kan få avlösning?

Avlösning i hemmet är en behovsprövad insats där kommunens handläggare gör en bedömning av ditt behov och fattar beslut om insats. Insatsen är kostnadsfri.

Så ansöker du

Om du vill ansöka om insats kan du ansöka via vår e-tjänst  Länk till annan webbplats.eller vända dig till våra handläggare. Du kan även ringa kommunens växel 0590-611 00 så kopplar de dig till handläggare. Efter inkommen ansökan kommer en handläggare att kontakta dig för att tillsammans med dig utreda ditt behov av stöd.

Vill du bli avlösare?

En avlösare är hemma hos en person med funktionsnedsättning ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Vanligtvis gäller uppdraget barn och ungdomar men du kan också vara avlösare till vuxna personer. Anmäl ditt intresse för att vara avlösare via kontakt med växeln 0590-611 00 eller via någon av våra enhetschefer.