Filipstads kommun startsida

Bostad med särskilt stöd och service

Både barn, ungdomar och vuxna kan få en bostad med särskilt stöd och service. Du själv, du som är vårdnadshavare, god man eller förvaltare har rätt att ansöka om insatser.

För barn och ungdomar

För barn och ungdomar med funktionsnedsättning finns för närvarande inget boende i kommunen där särskilt stöd kan ges. Insatsen ges företrädesvis till gymnasieelever som studerar på annan ort och inte klarar att pendla mellan hemorten och skolan.

För vuxna

För vuxna med funktionsnedsättning finns i Filipstads kommun 4 gruppboenden med särskilt stöd. Boendet är ett privat och permanent hem. Boendet anpassas till personens individuella behov och förmåga. Genom boendet kan du få stöd och hjälp med t.ex. personlig hygien och vardagssysslor i hemmet liksom kontakter med myndigheter och förmedling av kontakter.

Ett gruppboende är ett bostadsalternativ för personer med ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Våra gruppbostäder består av ett litet antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet.

Så ansöker du

Om du vill ansöka om insats kan ansöka via vår e-tjänst Länk till annan webbplats. eller vända dig till våra handläggare. Du kan även ringa kommunens växel 0590-611 00 så kopplar de dig till handläggare. Efter inkommen ansökan kommer en handläggare att kontakta dig för att tillsammans med dig utreda ditt behov av stöd.