Filipstads kommun startsida

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada med begåvningsmässigt funktionshinder som orsakas i vuxen ålder.

För att få daglig verksamhet ska du vara mellan 18 och 67 år, inte utbilda dig och inte ha något annat arbete.

Enskilt eller i grupp

Du erbjuds meningsfull sysselsättning, miljöombyte, delaktighet och gemenskap samt en verksamhet som är anpassad till dina behov, förutsättningar och intressen. Daglig verksamhet innebär sysselsättning och aktiviteter i grupp eller enskilt. Personalen på daglig verksamhet har kunskap om funktionsnedsättningar och kan ge rätt stöd.

Verksamheten utformas tillsammans med dig eller/och dina företrädare och dokumenteras i en genomförandeplan. Den innebär inte ett anställningsförhållande, semesterlagen och andra arbetsrättsliga lagar gäller därför inte.

Individuell placering

Inom daglig verksamhet kan du få en individuell placering. Det betyder att du arbetar självständigt på ett företag eller i en organisation. Du får stöd av en arbetskonsulent om du behöver det, men du behöver kunna klara av att vara självständig och kunna samarbeta med personalen i den verksamhet där du befinner dig.

Så ansöker du

Om du vill ansöka om insats kan ansöka via vår e-tjänst  Länk till annan webbplats.eller vända dig till våra handläggare. Du kan även ringa kommunens växel 0590-611 00 så kopplar de dig till handläggare. Efter inkommen ansökan kommer en handläggare att kontakta dig för att tillsammans med dig utreda ditt behov av stöd.

Ersättning och avgift

Du får en mindre ersättning, habiliteringsersättning, när du deltar i daglig verksamhet. Habiliteringsersättningen räknas inte som inkomst och är skattefri. Att delta i daglig verksamhet är kostnadsfritt men du betalar själv för resor, lunch och mellanmål.