Filipstads kommun startsida

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse ger den enskilde som har rätt till korttidsvistelse enligt LSS möjlighet att få rekreation och miljöombyte samtidigt som det ger anhöriga och föräldrar möjlighet till avlösning. Insatsen kan verkställas i en familj eller vid ett korttidsboende.

Det finns för närvarande ett boende för korttidsvistelse i Filipstad.


Så ansöker du
Om du vill ansöka om insats kan ansöka via vår e-tjänst (följ länken)länk till annan webbplats eller vända dig till våra handläggare (följ länken). Du kan även ringa kommunens växel 0590-611 00 så kopplar de dig till handläggare. Efter inkommen ansökan kommer en handläggare att kontakta dig för att tillsammans med dig utreda ditt behov av stöd.


Vill du bli kontaktfamilj
Anmäl ditt intresse för att bli kontaktfamilj via någon av våra enhetschefer (följ länken). Du kan även kontakta växeln 0590-611 00 så kopplar de dig.