Filipstads kommun startsida

Korttidstillsyn/fritids

För barn med rätt till insatser enligt LSS, finns det möjlighet att ansöka om korttidstillsyn från och med höstterminen det år då barnet fyller 13 år.

Kommunen är enligt skollagen skyldig att erbjuda fritidsverksamhet för skolpliktiga barn upp till och med vårterminen det är då eleven fyller 13 år. För barn som tillhör LSS finns det möjlighet att ansöka om korttidstillsyn från och med höstterminen det år då barnet fyller 13 år. Korttidstillsynen är främst avsedd för att barn med funktionsnedsättning som inte kan klara sig själv när föräldrarna studerar eller arbetar. Insatsen kan beviljas före och efter skolans slut samt lovdagar, studiedagar och längre lov. Om behov finns så kan insatsen pågå tills dess att den enskilde har avslutat gymnasiet.

Korttidstillsynen i Filipstad

Det finns för närvarande en verksamhet i Filipstad för fritidstillsyn LSS.

Varje dag under terminerna finns det olika aktiviteter att välja på för deltagarna. Det kan vara bollspel, musik, spel eller annat med inslag av social samvaro.

Så ansöker du

Om du vill ansöka om insats kan ansöka via vår e-tjänst Länk till annan webbplats. eller vända dig till våra handläggare. Du kan även ringa kommunens växel 0590-611 00 så kopplar de dig till handläggare. Efter inkommen ansökan kommer en handläggare att kontakta dig för att tillsammans med dig utreda ditt behov av stöd.