Filipstads kommun startsida

Ledsagarservice

Ledsagning enligt LSS är till för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ägna sig åt fritids- och kulturaktiviteter.

I ledsagning ingår ingen omvårdnad, men ledsagaren bistår med den hjälp som kan behövas i samband med ledsagningen och som inte kan vänta. Ledsagning sker i närområdet.

Vem kan få ledsagare?

Ledsagning är en insats som du måste ansöka om. När din ansökan kommit in gör kommunens handläggare en bedömning av ditt behov och fattar beslut om hjälp. Ledsagning är kostnadsfritt för dig som beviljas hjälp.

Så ansöker du

Om du vill ansöka om insats kan ansöka via vår e-tjänst Länk till annan webbplats. eller vända dig till våra handläggare. Du kan även ringa kommunens växel 0590-611 00 så kopplar de dig till handläggare. Efter inkommen ansökan kommer en handläggare att kontakta dig för att tillsammans med dig utreda ditt behov av stöd.

Vad är en ledsagares uppdrag

Ledsagaren följer med en person med funktionsnedsättning på aktiviteter utanför hemmet. Det kan till exempel handla om att följa med på promenad, biobesök, bowling, sportevenemang eller att gå på stan. Arbetstiden styrs av brukarens behov och önskemål samt antalet timmar som är beviljade.

Vill du bli ledsagare?

Anmäl ditt intresse för att bli ledsagare via någon av våra enhetschefer. Du kan även kontakta växeln 0590-611 00 så kopplar de dig.