Filipstads kommun startsida

Personlig assistans

Personer med stora funktionsnedsättningar som är under 65 år och behöver hjälp med sina grundläggande behov för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans. Hjälp med grundläggande behov innebär hjälp med personlig hygien, att klä på och av sig, att äta och att kommunicera med andra.

Det är den enskilde själv, vårdnadshavare, god man eller förvaltare som kan ansökan om insatser enligt LSS.

Om det grundläggande hjälpbehovet överstiger 20 timmar per vecka ansöker du om personlig assistans hos Försäkringskassan.

Om det grundläggande hjälpbehovet är mindre än 20 timmar per vecka ansöker du om personlig assistans hos kommunen. För att ansöka hos kommunen ringer du 0590-611 00 och ber att få prata med en LSS-handläggare eller fyll i ansökan om insats enligt LSS, särskilt stöd.

När du blivit beviljad personlig assistans kan du själv välja vem du vill ha som utförare av assistansen, exempelvis kommunen eller privat utförare.

Webbsidan www.assistanskoll.se Länk till annan webbplats. är en oberoende tjänst som samlar kontaktuppgifter om alla externa utförare inom LSS. Besök gärna sidan och se vilka utförare som finns i ditt område.

Så ansöker du

Om du vill ansöka om insats kan ansöka via vår e-tjänst Länk till annan webbplats. eller vända dig till våra handläggare. Du kan även ringa kommunens växel 0590-611 00 så kopplar de dig till handläggare. Efter inkommen ansökan kommer en handläggare att kontakta dig för att tillsammans med dig utreda ditt behov av stöd.