Filipstads kommun startsida

Råd och stöd

Rådgivning och personligt stöd

Personer med stora funktionsnedsättningar kan ha rätt till råd och stöd från personer med särskild kunskap t ex kurator, logoped, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Stödet kan ges till den enskilde med funktionsnedsättning, men även till familjemedlemmar och andra närstående. Ansökan görs hos Region Värmland (följ länken)länk till annan webbplats