Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.

Kommunala Handikapprådet 2015-2018

Handikapprådets organisation

Handikapprådet består av medlemmar från både kommunen och andra samverkansparter. Rådet har sammanträden/möten ca 5 gånger per år och är remissinstans till de kommunala nämnderna.

Ordinarie ledamöter:

Britt-Marie Wall, Socialnämnden, ordförande
Per Gruvberger, Kommunstyrelsen
Ann-Marie Rosö, Barn- och utbildningsnämnden
Karin Löfstrand, Miljö- och byggnadsnämnden
Göran Andersson,Reumatikerförbundet, vice ordförande (R)
Anita Bäckman, Riksförbundet för hjärt- och lungsjuka (RHL)
Berit Edström, Hörselskadades riksförbund (HRF)
Ethel Johansson, Elöverkänsligas förening
Marja-Liisa Nordengren, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB)
Inga-Lisa Nilsson, Svenska diabetikerförbundet

Ersättare:

Cecilia Svanlind Thörn, Socialnämnden
Marco Ciscar, Kommunstyrelsen
Jerry Rothin, Barn- och utbildningsnämnden
Rolf Christoffersson, Miljö- och byggnadsnämnden
Karl-Erik Carlsson, Riksförbundet för hjärt- och lungsjuka (RHL)
Barbro Johansson, Reumatikerförbundet (R)

Dokument

Kontaktinformation Socialförvaltningen

Besöksadress
Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)
Postadress
Box 307
682 27 Filipstad

Kontaktinformation Socialchef - Åsa Andersson

Telefonnummer
072‑574 63 41

Kontaktinformation Kontaktperson - Sekreterare - Katarina Hammargren

Senast uppdaterad: 2019-01-02