Filipstads kommun startsida

Kommunala Handikapprådet 2019-2022

Handikapprådets organisation

Handikapprådet består av medlemmar från både kommunen och andra samverkansparter. Rådet har sammanträden/möten cirka 5 gånger per år och är remissinstans till de kommunala nämnderna.

Ordinarie ledamöter:

Jomark Polintan, Socialnämnden, ordförande
Britt-Marie Wall, Kommunstyrelsen
Ann-Marie Rosö, Barn- och utbildningsnämnden
Karin Löfstrand, Miljö- och byggnadsnämnden
Göran Andersson,Reumatikerförbundet, vice ordförande (R)
Anita Bäckman, Riksförbundet för hjärt- och lungsjuka (RHL)
Harry Karlsson, Hörselskadades riksförbund (HRF)
Ethel Johansson, Elöverkänsligas förening
Marja-Liisa Nordengren, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB)
Britt-Marie Dahlberg, Svenska diabetikerförbundet
Hanna Kjellberg, Handikappsamverkan Filipstad (HSO)

Ersättare:

Monica Mellström, Socialnämnden
Peter Johansson, Kommunstyrelsen
Nils-Erik Mellström, Barn- och utbildningsnämnden
Ulla Olsson, Miljö- och byggnadsnämnden
Karl-Erik Carlsson, Riksförbundet för hjärt- och lungsjuka (RHL)
Barbro Johansson, Reumatikerförbundet (R)

Protokoll pensionärs- och handikappråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019

Kontaktinformation Socialförvaltningen

Besöksadress
Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)
Postadress
Box 307
682 27 Filipstad

Kontaktinformation Förvaltningschef - Åsa Andersson

Telefonnummer
072‑574 63 41

Kontaktinformation Kontaktperson - Sekreterare - Marie Eriksson

Telefonnummer
0590‑612 64
072‑599 03 59

Senast uppdaterad: 2019-09-26