Filipstads kommun startsida

Kommunala Handikapprådet 2019-2022

Handikapprådets organisation

Handikapprådet består av medlemmar från både kommunen och andra samverkansparter. Rådet har sammanträden/möten cirka 5 gånger per år och är remissinstans till de kommunala nämnderna.

Ordinarie ledamöter:

Jomark Polintan, Socialnämnden, ordförande
Britt-Marie Wall, Kommunstyrelsen
Ann-Marie Rosö, Barn- och utbildningsnämnden
Karin Löfstrand, Miljö- och byggnadsnämnden
Göran Andersson,Reumatikerförbundet, vice ordförande (R)
Anita Bäckman, Riksförbundet för hjärt- och lungsjuka (RHL)
Harry Karlsson, Hörselskadades riksförbund (HRF)
Ethel Johansson, Elöverkänsligas förening
Marja-Liisa Nordengren, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB)
Britt-Marie Dahlberg, Svenska diabetikerförbundet
Hanna Kjellberg, Handikappsamverkan Filipstad (HSO)

Ersättare:

Monica Mellström, Socialnämnden
Peter Johansson, Kommunstyrelsen
Nils-Erik Mellström, Barn- och utbildningsnämnden
Ulla Olsson, Miljö- och byggnadsnämnden
Karl-Erik Carlsson, Riksförbundet för hjärt- och lungsjuka (RHL)
Barbro Johansson, Reumatikerförbundet (R)

Dokument

Kontaktinformation Socialförvaltningen

Besöksadress
Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)
Postadress
Box 307
682 27 Filipstad

Kontaktinformation Kontaktperson - Sekreterare - Katarina Hammargren

Senast uppdaterad: 2019-03-27