Filipstads kommun startsida

Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning

Filipstad har ett särskild boende för dig som på grund av långvarig psykisk funktionsnedsättning har betydande svårigheter som omöjliggör att klara en egen bostad med stöd.

Boendet har även möjlighet till korttidsvistelse.

Så ansöker du

Om du vill ansöka om insats kan du vända dig till handläggare. Du kan även ringa kommunens växel 0590-611 00 så kopplar de dig till handläggare. Efter inkommen ansökan kommer en handläggare att kontakta dig för att tillsammans med dig utreda ditt behov av stöd.