Filipstads kommun startsida

Sysselsättning

Sysselsättning är en insats för personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning som i nuvarande situationen medför svårigheter att vistas på den öppna arbetsmarknaden.

Känslan av att ha en meningsfull vardag samt kunna få känna sig delaktig i ett sammanhang är betydelsefullt för människors livskvalitet. Syftet med att ha någon sysselsättning kan vara att bryta isolering, skapa sociala kontakter, öka känslan av självständighet samt få bättre struktur och rutiner på veckan. Insatsen riktar sig till personer i yrkesverksam ålder.

Vi arbetar individanpassat med fokus på individens resurser, behov och intressen.

Så ansöker du

Om du vill ansöka om insats kan du vända dig till handläggare. Du kan även ringa kommunens växel 0590-611 00 så kopplar de dig till handläggare. Efter inkommen ansökan kommer en handläggare att kontakta dig för att tillsammans med dig utreda ditt behov av stöd.