Filipstads kommun startsida

Försörjningsstöd

Du som av olika skäl inte klarar din försörjning har enligt Socialtjänstlagen rätt att ansöka om försörjningsstöd.

Varje ärende är unikt och det görs alltid en individuell bedömning, men det finns några genomgående grundprinciper och en riksnorm (belopp fastställt av riksdagen som visar vad en person/familj behöver för att nå en skälig levnadsnivå).

Några grundprinciper för rätt till försörjningsstöd är bland annat följande

 • Sökande ska göra vad hon/han kan för sin försörjning (till exempel arbeta, vara aktivt
  arbetssökande eller sjukskriven).
 • Sökande ska eftersträva skäliga kostnader (till exempel boendekostnad).
 • Sökande ska i vissa fall sälja realiserbara tillgångar (till exempel dyr bil)
 • Sökande ska om möjligt planera för perioder med låg inkomst (vid nybesök räknas inkomster tre månader bakåt i tiden).

Riktlinjer för arbetssökande som erhåller försörjningsstöd

Arbetslös är den som saknar arbete, helt eller delvis. Även den som väntar på, eller
uppbär ersättning genom arbetslöshetsersättning, väntar på/deltar i ungdomspraktik, arbetsmarknadsutbildning eller annan kurs betraktas som arbetslös.

Den som är arbetslös ska:

 • I god tid söka arbete innan utbildning, praktik eller anställning upphör.
 • I god tid anmäla sig hos Arbetsförmedlingen delvis i omedelbar anslutning till
  inträdd arbetslöshet.
 • Söka brett. Vilket innebär att alla arbeten, okvalificerade såväl sådana som
  sökanden har utbildning till och erfarenhet av, skall sökas.
 • Söka från platsjournal, tidningar och själv ta kontakt med arbetsgivare som ej har
  annonserat.
 • Söka regelbundet, vilket innebär i princip dagligen.
 • Acceptera Arbetsförmedlingens sysselsättningsåtgärder, som syftar till
  självförsörjning.
 • Hinder (sjukdom och dylikt) ska styrkas med intyg.

Uppfyller man inte dessa krav, fördröjer man sitt eget inträde på arbetsmarknaden och därmed minskar man sina möjligheter till självförsörjning genom eget arbete.

Länkar

Kontaktinformation IFO-chef - Ewa Sundberg

Telefonnummer
0590‑613 55
070‑183 71 47

Kontaktinformation IFO-reception

Telefonnummer
0590‑612 78
 Fax: 0590‑613 42
Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-10.00, 10.30-12.00, 13.00-14.30. Torsdag 10.30-12.00, 13.00-14.30

Kontaktinformation Socialförvaltningen

Besöksadress
Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)
Postadress
Box 307
682 27 Filipstad

Senast uppdaterad: 2019-09-27