Filipstads kommun startsida

Ansök om försörjningsstöd digitalt

Du som av olika skäl inte klarar din försörjning har enligt Socialtjänstlagen rätt att ansöka om försörjningsstöd. Du kan göra din ansökan digitalt via vår e-tjänst.

Innan du ansöker

 • Du behöver ha e-legitimation för att använda e-tjänsten
 • Om du har en make/maka/sambo måste även han eller hon ha e-legitimation.
 • Förbered genom att ha alla ekonomiska underlag: inkomster, fakturor, kvitton mm.

Med inkomster menas även swish och andra kontoinsättningar.

Försörjningsstöd söker du framåt i tiden, det vill säga den månad som ligger framför dig. Inkomster och utgifter ska dock redovisas för månaden före.

Exempel: Om det är slutet av januari så söker du försörjningsstöd för februari. Redovisa då:

 • De inkomster, bankkontoinsättningar, swish med mera som du hade i januari
 • Fakturor med förfallodag i januari
 • De utgifter du hade i januari för till exempel läkarvård och medicin
 • Sysselsättning i januari, ex praktik/studier/arbete

Sök försörjningsstöd här

Logga in i e-tjänsten med ditt bank-ID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folder som steg för steg visar hur du söker försörjningsstöd Pdf, 673 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 673 kB)

Du kan ansöka via e-tjänsten en gång per månad. När du skickat in din ansökan stängs e-ansökan för nya ansökningar den månaden. E-ansökan öppnar igen 10 dagar före nästa månadsskifte. Du kan följa ditt ärende genom att logga in på nytt i e-tjänsten. Vi skickar ett meddelande till dig i e-tjänsten om du behöver komplettera med någon uppgift. När du är inloggad kan du också skriva meddelande till din handläggare.

När vi har tagit beslut i ditt ärende kan du läsa beslutet i e-tjänsten. Om din ansökan beviljas finns pengarna på ditt konto 1-2 bankdagar efter att vi gjort utbetalningen.

Spara underlagen – ifall du blir uttagen för kontroll

Du behöver inte skicka med några underlag när du söker försörjningsstöd. Om du är sjukskriven krävs det att du lämnar läkarintyg. Du ansvarar för att uppgifterna du lämnar stämmer.

Vi kommer att göra stickprovskontroller så det är viktigt att du sparar alla dina underlag. Om du blir uttagen för kontroll måste du lämna in dom underlag vi begär in.

Om du fått för högt belopp utbetalt kan du bli återbetalningsskyldig.

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter kan vara bidragsbrott och leda till polisanmälan.

Första gången du ansöker

Om det är första gången du ansöker om försörjningsstöd:

 • Skicka in din e-ansökan
 • En besökstid skickas via SMS, e-post eller brev tillsammans med information om vilka handlingar som ska tas med vid besöket
 • En utredning görs av din ekonomi och övriga livssituation
 • Följ ditt ärende under handläggningstiden på Mina sidor
 • Beslut och eventuell utbetalning meddelas via SMS eller e-post

Återansökan

Om du har ett pågående ärende för ekonomiskt bistånd så går det till så här:

 • Skicka din e-ansökan
 • Följ ditt ärende under handläggningstiden på Mina sidor
 • Beslut och eventuell utbetalning meddelas via SMS eller e-post
 • Eventuell komplettering/stickprov

Ny ansökan varje månad

Du kan bara söka försörjningsstöd för en månad i taget. Det beror på att inkomster och utgifter kan variera. Därför krävs en ny prövning varje månad. Besluten grundar sig även på om du gör vad du kan för att bli självförsörjande.

Gemensam ansökan om ni är två vuxna i hushållet

Om du är sambo, gift eller registrerad partner ska ni i första hand hjälpa varandra ekonomiskt. Det betyder att ni också måste söka försörjningsstöd tillsammans. E-ansökan ska skrivas under med e-legitimation av båda. Båda måste även komma på nybesöket och upprätta en planering mot egen försörjning.

Hjälp att komma igång med e-ansökan

Om du är osäker på hur man gör en e-ansökan visar vi dig gärna. Kontakta IFO:s reception som hjälper dig vidare till en handläggare.

Kontaktinformation IFO-reception

Telefonnummer
0590‑612 78
 Fax: 0590‑613 42
Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-10.00, 10.30-12.00, 13.00-14.30, 15.00-16.00. Torsdag 10.30-12.00, 13.00-14.30, 15.00-16.00