Filipstads kommun startsida

Konsumentvägledning

Kommunen erbjuder konsumentvägledning. All rådgivning är kostnadsfri.

Budgetrådgivning

Privatpersoner kan få hjälp med hushållsekonomisk budget vid genomgång och planering av ekonomin. Hjälp med kalkyler och framtida planering, för att till exempel se om pengarna räcker till husköp, kan också erbjudas.

Skuldsanering

När skulderna är så stora att det inte går att betala dem under överskådlig tid, finns möjlighet att få hjälp med ansökan om skuldsanering.   

Förköpsrådgivning

Tillhandahållande av marknadsöversikter och tester från Konsumentverket. Dock inte direkt råd om specifikt val/inköp.   

Konsumenträtt

Information om rättigheter och skyldigheter som konsument.   

Reklamationer

Privatperson kan få råd och stöd vid till exempel tvist med ett företag eller vid klagande på vara eller tjänst.   

All rådgivning är kostnadsfri!

Länkar

Kontaktinformation Konsumentsekreterare - Lennart Appelgren

Telefonnummer
0590‑612 74
Öppettider
Måndag-onsdag, fredag 09.00-10.00

Kontaktinformation Socialförvaltningen

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)
Postadress
Box 307
682 27 Filipstad