Filipstads kommun startsida

Boendestöd

Boendestöd innebär att du genom pedagogiska insatser får stöd i att träna upp eller bibehålla din förmåga så att du kan bli mer självständig och få en fungerande vardag.

Vi jobbar utifrån dina resurser och mål. Stödet kan beröra flera livsområden såsom hemmets skötsel, vardagsstruktur, inköp, matlagning, myndighetskontakter och sociala aktiviteter.

Så ansöker du

Om du vill ansöka om insats ska du vända dig till handläggare. Du kan även ringa kommunens växel 0590-611 00 så kopplar de dig. Efter inkommen ansökan kommer en handläggare att kontakta dig för att tillsammans med dig utreda ditt behov av stöd.