Filipstads kommun startsida

Kontaktperson

Kontaktperson är en behovsprövad insats inom socialpsykiatrin. Kontaktperson är någon som umgås och hittar på aktiviteter tillsammans med dig som har en funktionsnedsättning.

Syftet är att bryta isolering och ge dig möjlighet att komma ut på aktiviteter och om möjligt utveckla ditt sociala nätverk. Kontaktpersonuppdraget utformas utifrån dina intressen och behov. Det kan till exempel vara att ni går och fikar, går på bio, tar en promenad eller bara sitter och pratar. 

Så ansöker du

Om du vill ansöka om insats kan du vända dig till handläggare.Du kan även ringa kommunens växel 0590-611 00 så kopplar de dig till handläggare. Efter inkommen ansökan kommer en handläggare att kontakta dig för att tillsammans med dig utreda ditt behov av stöd.

Vill du bli kontaktperson?

Anmäl ditt intresse för att bli kontaktperson via någon av våra enhetschefer. Du kan även kontakta växeln 0590-611 00 så kopplar de dig.