Filipstads kommun startsida

Kvinnojouren i Filipstad och Storfors

Akvarellmålning med symbolen för kvinna/venus.

Behöver du någon att prata med? Är du psykiskt eller fysiskt misshandlad eller hotad? Ta då kontakt med kvinnojouren!

Kvinnojouren kan ge dig stöd, råd och hjälp utifrån dina egna önskemål. Du får vara helt anonym och vi som arbetar inom kvinnojouren har naturligtvis tystnadsplikt.

En joursamordnare är på plats för att tillsammans med övriga jourkvinnor ta emot dig kvinna med eller utan barn som är utsatt för hot och/eller våld, fysiskt eller psykiskt. Vi finns för dig som behöver någon att tala med.

Telefonnummer

Måndag till fredag kl. 09.00-15.00, kan du tala med vår joursamordnare på telefon 0590-122 21.

När kontoret är stängt, turas ideellt arbetande jourkvinnor om att svara både vardagar kl. 18.00-22.00 och helger 09.00-21.00 på 070-663 12 40.

Övriga tider ring polisen 114 14 eller i akuta situationer 112.

Du kan själv kontakta oss eller så kan du ta hjälp av socialtjänsten eller polis i kommunen.

Vi förfogar över en 4-rumslägenhet och kan ta emot två familjer samtidigt, i nödläge någon mer. Kvinnor som kommer från Filipstad eller Storfors betalar 300 kr/familj och dygn. Annan summa gäller för kvinnor som kommer från någon annan kommun än deras egen. För kvinnor som betalar själva kan en avbetalningsplan göras. Vi tar inte betalt för barnen från Filipstads och Storfors kommuner.

Du får själv laga din mat, städa, samt stå för dina inköp. Vågar du inte gå ut och handla hjälper vi dig med det. Om du vill följer vi med dig till sjukhus, polis, socialförvaltningen eller liknande.

Tyvärr kan vi inte ta emot missbrukare eller psykiskt sjuka, eftersom vi inte har den kompetens som behövs.

Vi tror på dig

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa och stödja misshandlade och hotade kvinnor och barn.

Kvinnor som är intresserade av att engagera sig ideellt, kan kontakta oss på tel. 0590-122 21. Vi har regelbundet återkommande kostnadsfria utbildningar för blivande jourkvinnor.

Kvinnojouren i Filipstad Storfors
Box 117
682 23 Filipstad

kvinnojouren.filipstad@telia.com

Bankgiro konto 775-5614