Filipstads kommun startsida

Avgiftsfri tandvård

För att ha rätt till avgiftsfri bedömning av munhälsan avgör kommunens biståndsbedömare om en person ingår i personkretsen.

Personkretsen innebär:
  • Personer som får service och omvårdnad av kommunen genom särskilda boendeformer.
  • Personer som får service och omvårdnad under större delen av dygnet i sitt eget hem.
  • Personer som har rätt till stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Personer med psykisk funktionsnedsättning som gör att de själva inte förmår söka vård.

Region Värmlands tandläkare och tandhygienister utför munhälsobedömningen och behandlingarna. De som erbjuds avgiftsfri bedömning av munhälsan ska få eventuell nödvändig tandvård för samma avgifter som gäller den öppna hälso- och sjukvården. Denna tandvård ingår i högkostnadsskyddet för läkarvård, tandvård med mera.

För mer information kontakta bistånds­bedömarna i Filipstads kommun. Länk till annan webbplats.