Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.

Personal på biblioteket

Jan Fröding, bibliotekschef, 0590-613 51, jan.froding@filipstad.se

Sandra Nelson, barn- och ungdomsbibliotekarie, 0590-613 56, sandra.nelson@filipstad.se

Sara Urger, bibliotekarie, 0590-613 60, sara.urger@filipstad.se

Gunilla Hammar, biblioteksassistent Lesjöfors, 070-369 33 11 (Lesjöfors), gunilla hammar@filipstad.se

Kate Fernström, biblioteksassistent, 0590-613 53, kate.fernstrom@filipstad.se

Vakant, arkivansvarig

Lena Fröding, administrativ assistent, biblioteksassistent, 0590-613 52, lena.froding@filipstad.se

Stefan Andersson, bokbusschaufför, 070-216 05 52

Senast uppdaterad: 2018-12-03