Filipstads kommun startsida

Bidragsbestämmelser för kulturellt verksamma föreningar

En förening eller organisation ska uppfylla ett antal villkor för att få stöd.

För att erhålla kommunalt stöd skall en förening/organisation uppfylla följande villkor:

  • Föreningen/organisationen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunstyrelsen.
  • Föreningen/organisationen ska bedriva verksamhet helt eller delvis i kommunen eller på annat sätt gagna kommunens intressen.

För studieförbunden gäller särskilda bidragsregler.
Det kommunala stödet gäller inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel.

Riktlinjer

Som för barn- och ungdomsorganisationer.

Stödformer

Som för barn- och ungdomsorganisationer med följande tillägg för stödformer:
- Förlustgarantier

Ansökan

Som för barn- och ungdomsorganisationer.

Utvärdering

Som för barn- och ungdomsorganisationer.

Senast uppdaterad: 2019-09-25