Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Bidragsbestämmelser för kulturellt verksamma föreningar

En förening eller organisation ska uppfylla ett antal villkor för att få stöd.

För att erhålla kommunalt stöd skall en förening/organisation uppfylla följande villkor:

  • Föreningen/organisationen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunstyrelsen.
  • Föreningen/organisationen ska bedriva verksamhet helt eller delvis i kommunen eller på annat sätt gagna kommunens intressen.

För studieförbunden gäller särskilda bidragsregler.
Det kommunala stödet gäller inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel.

Riktlinjer

Som för barn- och ungdomsorganisationer.

Stödformer

Som för barn- och ungdomsorganisationer med följande tillägg för stödformer:
- Förlustgarantier

Ansökan

Som för barn- och ungdomsorganisationer.

Utvärdering

Som för barn- och ungdomsorganisationer.

Kontaktinformation Fritidschef - Henrik Arneng

Telefonnummer
0590‑611 13
072‑599 03 71