Filipstads kommun startsida

Gratis sommarlovsaktiviteter 2019

På sommarlovet har alla barn mellan 6 och 15 år som bor i Filipstads kommun möjlighet att delta i många gratis aktiviteter. Detta bygger på att föreningar ansöker om pengar för att anordna aktiviteter.

Bidrag till aktiviteter för barn och ungdomar

Pengar finns för föreningslivet i kommunen att söka från för olika typer av aktiviteter under sommarlovet.

Bidraget är till för att ge barn och unga stimulans och personlig utveckling. Unga med olika bakgrund och erfarenheter ska kunna mötas, ha roligt och utvecklas tillsammans.

Förutsättningar för att få bidrag

  • Aktiviteten är öppen för alla flickor och pojkar i åldern 6-15 år.
  • Främjar integration.
  • Gratis att delta i.
  • Genomförs på så sätt att alla barn behandlas lika.
  • Ansökningsblankett och budget för planerad aktivitet lämnas in till kommunstyrelsen innan satt datum.
  • Uppgifter om aktiviteten och dess planerade datum, tider, platser, anmälningsinformation och andra viktiga upplysningar lämnas till kommunen för publicering på kommunens hemsida.
  • Aktiviteten genomförs och att de faktiska kostnaderna redovisas på särskild redovisningsblankett Innan satt datum. Medel som inte förbrukats ska återbetalas.

Så här söker föreningar i Filipstads kommun bidrag:

Fyll i blanketten Ansökan om bidrag till sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år och skicka in den.

Ansökan ska vara inne senast 30 april 2019 och skickas till Filipstads kommun, Box 303, 682 27 Filipstad.
Märk kuvertet med ”Ansökan sommarlovsaktiviteter”.

Frågor?

Kontakta ordförande för Kultur- och föreningsutskottet, Torbjörn Parling på telefon 073-759 96 18.

Senast uppdaterad: 2019-03-21