Filipstads kommun startsida

Cykelbanan Filipstad-Motjärnarna

Gå eller cykla på cykelbanan mellan Filipstad och Motjärnarna. Leden går på den gamla banvallen mellan Abborrtjärn och Fogdhyttan och har gjorts iordning de senaste åren.

På cykel kan du ta dig från Abborrtjärn i söder till Motjärnarna vid Stjälpet i norr. Från Abborrtjärn till Fogdhyttan åker du på den gamla banvallen, sedan några kilometer på landsväg och vacker skogsväg. Därefter viker du återigen in på den gamla banvallen vid Finnmossen.

Ett stort arbete har lagts ner på att röja upp, snygga till och delvis bygga om banvallen så att den blir så funktionell som möjligt.

Flora och fauna längs banan

Informationsskyltar finns uppsatta och i området kring Änggruvorna finns en speciell "slinga" med information riktad till skolelever, som kan ta sig runt banan och leta information om flora och fauna.

Den norra delen ger därmed en färdig cykelbana från Abbortjärn till utfarten mot 26:an norr om Nordmarks station. Två fina rastplatser finns längs banan, där mycket arbete lagts på att röja upp banvallen, förstärka den och lägga ner ett antal trummor.

Längs cykelbanan

Cykelbanans hemsida innehåller information i text och bild om cykelbanan Filipstad-Motjärnarna. Här finns kartor över området och filmer om hur arbetet med att göra iordning banan har gått till.​

Cykelbaneprojektet

Med början 2006 har Filipstads kommun drivit cykelbaneprojektet för att iordningsställa NKLJ/ÖWJ:s gamla banvall från Abborrtjärn i Filipstad till Nordmarks station, så att man ska kunna gå och cykla där. Projektet har finansierats av Filipstads kommun och Naturvårdsverkets LONA-medel vid Länsstyrelsen Värmland. Fram till augusti 2013 byggdes banan ut från Fogdhyttan till Nordmarks station, med finansiering från LONA, Arbetsförmedlingen och kommunen. Total budget 994 000 kronor.

 

Mer om cykelbanan