Filipstads kommun startsida

Cykelbanan Filipstad-Motjärnshyttan

En cykeltur på den gamla NKlJ-järnvägens banvall (NordmarkKlarälvens Järnvägar) mellan Filipstad och Motjärnshyttan, med ÖWJ:s gamla sidospår från Finnshyttan till Nyhyttan, bjuder på många spännande upplevelser.

På cykel kan du ta dig från Abborrtjärn i söder till Motjärnshyttan i norr. På den 29 kilometer långa cykelleden för hela familjen kan du uppleva spännande historia, unika miljöer och vacker natur.

Flora och fauna längs banan

Från Abborrtjärn till Fogdhyttan åker du på den gamla banvallen, sedan några kilometer på landsväg och vacker skogsväg. Därefter viker du återigen in på den gamla banvallen vid Finnmossen.

Ett stort arbete har lagts ner på att röja upp, snygga till och delvis bygga om banvallen så att den blir så funktionell som möjligt.

Informationsskyltar finns uppsatta och i området kring Änggruvorna finns en speciell "slinga" med information riktad till skolelever, som kan ta sig runt banan och leta information om flora och fauna.

Flera fina rastplatser finns längs banan. Mycket arbete har lagts på att röja upp banvallen, förstärka den och lägga ner ett antal trummor.

Cykelbaneprojektet

Med början 2009 har Filipstads kommun drivit cykelbaneprojektet för att iordningsställa NKLJ/ÖWJ:s gamla banvall från Abborrtjärn i Filipstad till Nordmarks station, så att man ska kunna gå och cykla där.

Projektet har finansierats av Filipstads kommun och Naturvårdsverkets LONA-medel vid Länsstyrelsen Värmland. Fram till augusti 2013 byggdes banan ut från Fogdhyttan till Nordmarks station, med finansiering från LONA, Arbetsförmedlingen och kommunen.

Ny etapp 2022

Hösten 2022 iordningsställs den sista etappen som går från Stjälpet norrut till Motjärnshyttan, det är en sträcka på ca 3,6 km.

I tre tidigare LONA-projekt har Filipstads kommun iordningsställt den igenväxta och bitvis försumpade järnvägsvallen till en modern cykelled, från Abbortjärn i södra Filipstad upp till bron i Stjälpet, en sträcka på 24,8 km.

Syftet med projekten har varit att genomföra restaurering av banvallen på ett sådant sätt att området blir ett attraktivt naturområde för kommuninvånare och besökare.