Filipstads kommun startsida

Spångbergshallen - Simhall och sporthall

Spångbergshallen

Spångbergshallen är en inomhusanläggning för hela familjen. Här finns en idrottshall och bowlinghall med servering. Simhallen är stängd tills vidare.

Simhallen är stängd tills vidare!

Badet i Spångbergshallen är stängt tills vidare. Det gäller både stora bassängen, lilla bassängen och leklandet. Det beror på att många delar av konstruktionen är uttjänta.

Simhallens skick

Vår simhall invigdes 1971. Den stängdes 15 mars 2019 på grund av att skicket blivit för gammalt och dåligt. Utredningsmaterialet runt simhallen visar att bassängerna samt andra delar av konstruktionerna är uttjänta och behöver på något sätt åtgärdas.

Vad händer med simhallen?

Vår konstruktionskonsult har redovisat utredningar kring simhallens skick i TU (teknikutskottet) för våra styrande politiker.

Flera delar av byggnaden har påvisat brister. Ärendet hanteras för vidare beslut i TU (teknikutskottet) om vad som ska hända med simhallen.

Aktuell rapport om simhallen, hösten 2021

Under en längre tid har Filipstad varit utan simhall vilket fått konsekvenser för skolundervisning, föreningar, intresseorganisationer med flera. En ny simhall har projekterats fram via projektgrupp, styrgrupp, NCC Värmland samt referensgrupp. Programhandlingar har tagits fram för att tillgodose så många av Filipstads kommuns invånare som möjligt. Systemhandlingar har arbetats fram och ett riktpris om trolig kostnad för detta är presenterat.

Arbetet har nu kommit till beslutsfas gällande produktion av ny simhall i Filipstad. Det kommer ske i en politisk process som skall leda fram till ett inriktningsbeslut.

Ett förslag om att bygga en ny simhall togs upp i Teknikutskottet 13 september 2021. Detta tas vidare i Kommunstyrelsen 22 september för att sedan tas vidare till Kommunfullmäktige för beslut den 14 oktober 2021.

Vem kontaktar man om man har frågor om simhallen?

Vid frågor runt simhallen kan man kontakta Per Green (Fastighetschef) eller Inge Nilsson Piehl (Teknisk chef).

Som faktaunderlag hänvisar fastighetsenheten till SKL:s vägledning om badhus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Referensgruppsarbetet för Filipstads framtida simhall

Hösten 2020 tog Teknikutskottet beslut om att inleda en fas 1 för ett simhallsbygge. I fas 1 tittar vår entreprenör NCC Badhus på hur en simhall i Filipstad kan se ut. Detta kommer att göras i samverkan med allmänhet, skola, föreningar med flera.

Det är många olika grupper som är representerade i arbetet runt simhallen. Sammanlagt är det cirka 20 personer som aktivt har jobbat med detta.

Hösten 2020 pågick arbete med referensgrupper, där intresserade personer får komma med åsikter för att påverka simhallens utformning och innehåll. Träffarna var tillsammans med arkitekter, byggprojektledning, byggare, verksamheter, föreningar, allmänhet med flera och syftet är att få fram handlingar inför kommande byggnation.

Personer i grupper sitter vid två bord och skriver anteckningar

Första mötet: För vem bygger vi?

Vid första mötet var temat ”För vem bygger vi?” och det arbetades flitigt i grupperna ute på Hennickehammars herrgård under ledning av Mattias Brolin, som är Samverkansledare på NCC.

Det blev en bra startworkshop! Indelning i olika grupper skedde och man fick redovisa gruppens resultat löpande under dagen. Det var många saker som diskuterades och gruppen var överens om att bredden för vem vi bygger är viktigt. "En ny simhall byggs för Alla medborgare", var ledordet.

Andra ledord i första mötet var bland annat "Trygghet" och "Samlingsplats".

Andra mötet: Innehållet i simhallen/badhuset

Referensgrupperna jobbade den här gången med innehållet i simhallen/badhuset. Det konstaterades att det fanns en del "måsten" i nya anläggningen, men också andra önskningar som kan användas under resans gång.

En viktig punkt är omklädningsrumsdelarna och dess säkerhet - och möjlighet till bra och funktionella omklädningsrum. Diskussionerna har till exempel handlat om att omklädningsrummen ska fylla viktiga funktioner och att alla ska känna sig trygga där. Tillgängligheten är en viktig aspekt - att de ska vara tillgängliga för alla, anpassas för olika funktionsnedsättningar med mera. Samt att de byggs på bra sätt för både ung och gammal.

Tredje mötet: De första skisserna

Trots hårda coronarestriktioner och små grupper har vi genomfört vårt tredje referensgruppsarbete för vår nya simhall. Mötet genomfördes i modern tappning via Teams och grupperna var utspridda i hela Filipstad. Några deltagare satt i Karlstad och arkitekten fanns med på länk från Göteborg.

Den här gången var det åter innehållet i framtida simhall som genomlystes och de första skisserna presenterades för gruppen.

Grupperna arbetade fram många bra förslag och det beslutades att gå vidare med aktuella förslag till den politiska styrgruppen.

Det var stundtals tuffa diskussioner där många viljor ska hörsammas. Detta till trots är det god stämning och vi är övertygade om att Filipstads framtida simhall kommer att erbjuda något för Alla.

Nästa gång hoppas vi att arkitekten justerat en del i ritningarna så vi kan spika innehållet ännu mer.

Fyra personer sitter vända mot en stor bildskärm vid ett mötesbord

Fjärde mötet: Sista referensgruppsdagen

Vi möttes på distans även den här gången och fick en fin guidning av vår processledare Mattias Brolin från NCC.

Fokus denna gång var att besluta oss för vad vi vill att vår framtida simhall ska innehålla. I förslaget önskas en simbassäng och multibassäng med höj- och sänkbar botten och även en liten trevlig relaxavdelning. Dessutom en plaskdamm för de minsta.

Det är många viljor som ska enas men vi är överens om att gruppen har gjort ett mycket gott arbete. Grupperna har jobbat med mottot: ”En simhall för alla” och vi tror att det som presenteras nu speglar detta så långt det är möjligt i de tuffa ramar vi har att jobba med.

Tillsvidare får vi rikta ett stort Tack till deltagarna i grupperna.

Vad ska arbetet leda till?

Efter att vi har ett resultat i referensgruppsarbetet kommer arkitekterna att ta fram skisser. NCC, tillsammans med Filipstads kommun, har valt att jobba med Liljewall arkitekter. De har ett mycket spännande jobb framför sig med att fånga upp gruppens synpunkter och ideér för att sen komma med förslag om utformningar.

Under tiden tittar vi närmare på rivningsprocess och upphandling av detta. Parallellt pågår även diskussioner om hur vi ska göra med gamla sporthallens omklädningsrum som kommer att påverkas av den rivning som ska utföras för att göra plats för nya simhallen.

Referensgrupper 1968

Vi kan också konstatera att det redan 1968 fanns ”referensgruppsarbete” runt dåvarande simhall. Frivilliga donationer var då en viktig del i byggandet.

Kontaktinformation Fastighetschef - Per Green

Telefonnummer
0590‑612 20
Besöksadress
Prippen, Värmlandsgatan

Kontaktinformation Teknisk chef - Inge Nilsson Piehl

Spångbergshallen

Prislista Spångbergshallen

Gympahall per timme: 75:-
Massagestol: 50:-

Bokningar

Vill du boka sporthallen? Kontakta Johanna.

Kontaktinformation Projektledare - Johanna Höjd

Telefonnummer
0590‑60 88 55

Kontaktuppgifter

Spångbergshallen
Box 303, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Spångbergsvägen 1

Bowlinghallen