Filipstads kommun startsida

Spångbergshallen - Simhall och sporthall

Spångbergshallen

Spångbergshallen är en inomhusanläggning för hela familjen. Här finns en idrottshall och bowlinghall med servering. Simhallen är stängd tills vidare.

Aktuell rapport om simhallen, november 2019

4 november fick politikerna i kommunstyrelsens teknikutskott ta del av fastighetsenhetens rapport om simhallen.

I utredningen presenteras tre möjliga lösningar: att bygga en helt ny simhall, att renovera den befintliga hallen eller att avveckla simhallen.

Fastighetsenheten har också tittat på möjligheten att sätta in rostfri balja eller pvc-duk i den nuvarande hallen, men utredningen visar att den bakomvarande konstruktionen inte håller för det.

Klicka här för att läsa redovisningen.öppnas i nytt fönster (pdf, 170 kB)

Som faktaunderlag hänvisar fastighetsenheten till SKL:s vägledning om badhuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

...........

Simhallen är stängd tills vidare!

Badet i Spångbergshallen är stängt tills vidare. Det gäller både stora bassängen, lilla bassängen och leklandet. Det beror på att många delar av konstruktionen är uttjänta.

Första delen av utredningen kring simhallens skick är nu gjord. Här är en sammanfattning av läget.

Vad händer med simhallen?

Vi har nu fått en del av det väntade utredningsmaterialet runt simhallen. Det ser tyvärr ut som vi misstänkte. Bassängerna samt andra delar av konstruktionerna är av allt att bedöma uttjänta och behöver på något sätt åtgärdas.

Vad händer?

Vår konstruktionskonsult har redovisat utredningar kring simhallens skick i TU (teknikutskottet) för våra styrande politiker.

Flera delar av byggnaden har påvisat brister. Ärendet hanteras för vidare beslut i TU (teknikutskottet) om vad som ska hända med simhallen.

När beräknas den öppna igen?

Det är omöjligt att säga i nuläget. Men mot bakgrund av de åtgärder som måste göras kommer simhallen inte att kunna öppna under hela 2020 som det ser ut i dag.

Det är givetvis beklagligt att vi kommer att stå utan simhall en längre period men så är det, tyvärr.

Gällande verksamheter som bedrivs i simhallen undersöks möjligheter och alternativa lösningar. Vi återkommer med mer information om läget längre fram.

Vem kontaktar man om man har frågor?

Vid frågor runt fastighetens beskaffenhet kan man kontakta Per Green (Fastighetschef) eller Inge Nilsson Piehl (Teknisk chef).

Prislista Spångbergshallen

Gympahall per timme: 75:-
Massagestol: 50:-

Bokningar

Vill du boka sporthallen? Kontakta Johanna.

Kontaktinformation Projektledare - Johanna Höjd

Telefonnummer
073‑034 16 24

Kontaktuppgifter

Spångbergshallen
Box 303, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Spångbergsvägen 1

Bowlinghallen

Senast uppdaterad: 2020-07-03