Filipstads kommun startsida

Spångbergshallen - Simhall och sporthall

Spångbergshallen

Spångbergshallen är en inomhusanläggning för hela familjen. Här finns en idrottshall och bowlinghall med servering. Simhallen är stängd tills vidare.

Simhallen är stängd tills vidare!

Badet i Spångbergshallen är stängt tills vidare. Det gäller både stora bassängen, lilla bassängen och leklandet. Det beror på att många delar av konstruktionen är uttjänta.

Simhallens skick

Vår simhall invigdes 1971. Den stängdes 15 mars 2019 på grund av att skicket blivit för gammalt och dåligt. Utredningsmaterialet runt simhallen visar att bassängerna samt andra delar av konstruktionerna är uttjänta och behöver på något sätt åtgärdas.

Vad händer med simhallen?

Vår konstruktionskonsult har redovisat utredningar kring simhallens skick i TU (teknikutskottet) för våra styrande politiker.

Flera delar av byggnaden har påvisat brister. Ärendet hanteras för vidare beslut i TU (teknikutskottet) om vad som ska hända med simhallen.

Aktuell rapport om simhallen, september 2020

Under tisdag eftermiddag den 8 september fick representanter från Filipstads kommun en presentation av den utredning som NCC gjort åt kommunen avseende Filipstads simhall.

Utredningen redovisar olika alternativ till åtgärder för Filipstads simhall som varit stängd en tid. Den upphandlade parten NCC har utrett alternativen att renovera befintlig simhall eller alternativt att bygga en ny anläggning. NCC rekommenderar alternativet att bygga en ny simhall som det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. Den exakta kostnaden för ett sådant alternativ är helt beroende av anläggningens innehåll och omfattning.

Fortsatt arbete med simhallsfrågan i Filipstad kommer nu att ske i en politisk process som skall leda fram till ett inriktningsbeslut inom kort. Därefter kommer berörda föreningar och allmänhet ges möjlighet till synpunkter.

När beräknas den öppna igen?

Det är omöjligt att säga i nuläget. Men mot bakgrund av de åtgärder som måste göras kommer simhallen inte att kunna öppna som det ser ut i dag.

Det är givetvis beklagligt att vi kommer att stå utan simhall en längre period men så är det, tyvärr.

Gällande verksamheter som bedrivs i simhallen undersöks möjligheter och alternativa lösningar. Vi återkommer med mer information om läget längre fram.

Vem kontaktar man om man har frågor?

Vid frågor runt fastighetens beskaffenhet kan man kontakta Per Green (Fastighetschef) eller Inge Nilsson Piehl (Teknisk chef).

Som faktaunderlag hänvisar fastighetsenheten till SKL:s vägledning om badhuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prislista Spångbergshallen

Gympahall per timme: 75:-
Massagestol: 50:-

Bokningar

Vill du boka sporthallen? Kontakta Johanna.

Kontaktinformation Projektledare - Johanna Höjd

Telefonnummer
073‑034 16 24

Kontaktuppgifter

Spångbergshallen
Box 303, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Spångbergsvägen 1

Bowlinghallen

Senast uppdaterad: 2020-09-16