Filipstads kommun startsida

Spångbergshallen - Simhall och sporthall

Rendering av hur Spångbergshallen kommer se ut när den är färdig. En vit byggnad men en svart tak över ingången med stora fönsterväggar i simhallen.

Illustration framtagen av Liljewall arkitekter

Spångbergshallen är en inomhusanläggning för hela familjen. Här finns en idrottshall och bowlinghall med servering. Simhallsdelen byggs om just nu. På bilden visas hur simhallen kommer att se ut.

Vi bygger ny simhall!

Den nya simhallen placeras på samma plats som den tidigare, alltså i Spångbergshallen. NCC startade med att riva den gamla simhallen i december 2021. Byggstart för den nya simhallen var våren 2022.

Simhallen beräknas vara färdigbyggd under första kvartalet 2024. Då sker slutbesiktning. Därefter blir det invigning av nya simhallen (våren 2024, datum kommer snart!)

Aktuellt våren 2024

Vi närmar oss!

Projektet går mot sitt slut och vi har en välmående arbetsplats där den stora utmaningen nu ligger i att sy ihop alla trådar. Mycket ska fungera i en så installationstung byggnad som en simhall.

I slutet av november fylldes bassängerna med vatten.

I takt med detta börjar vi gå i mål med ytskikt på vägg och tak, samt färdigställande av simhallens installationer.

En cafe-/receptionsdisk börjar växa fram och flera av projektets väggytor har blivit utsmyckade med lokalt inspirerade konstverk.

Kommande arbeten under vintern handlar om färdigställande, i form av sakvaror, inrede, omklädningsrumsskåp och tekniska provningar, samt att justera in bassängernas klornivåer.

Arbetet med färdigställande av yttre miljö pågår också, främst stenläggning vid entren, asfaltering och yttre belysning.

 • Slutbesiktning av simhallen skedde 31 januari 2024 med godkänt resultat.
 • Efter slutbesiktning ska verksamheten arbeta in sig i huset. Personalen får utbildning, kassasystem ska sättas igång och kompletteringar ska göras inför öppning.
 • Gällande utemiljön så är barackerna borta. Staketet tas bort i mars. En handikappanpassad parkering och vändplats måste finnas innan invigning kan ske.
 • Priser tas det politiskt beslut på vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 mars.
 • Sporthallen renoveras också under detta projekt, det väntas vara färdigt i mars.
 • Datum för invigning bestäms snart. Det blir under våren 2024.

Skisser och illustrationer över simhallsbygget

Kollage med 15 bilder på skisser över simhallsbygget

2023-11-24 25-metersbassängen fylls på med vatten av medarbetare som kommer arbeta i simhallen.

2023-06-09 Video inifrån simhallen. Fotograf/drönarpilot: Felix Jansson NCC

2023-04-21 OBS: Flimmer mellan 00:50-01:00! Foto: NCC

2023-02-24 Simhallen byggs i Filipstad. Foto: Felix Jansson

Video från mars 2022

Video när del av taket rivs mars 2022

Video från januari 2022

Bilder från bygget

Filipstads kommun bygger ny simhall

Tillsammans med NCC ska Filipstads kommun bygga en ny simanläggning i Filipstad. Det blir på samma ställe som den förra hallen, alltså i Spångbergshallen.

Den förra simhallen, som invigdes 1971, stängdes 15 mars 2019 på grund av att skicket blivit för gammalt och dåligt. Programhandlingar har tagits fram för att en ny simhall ska tillgodose så många av Filipstads kommuns invånare som möjligt. 

Vi satsar på folkhälsan och vill skapa en simhall som håller för kommunens invånare i flera generationer. Vi ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete med NCC och är trygga med deras kompetens kring att bygga simhallar och badanläggningar, sa Åsa Hååkman Eriksson, som var kommunstyrelsens ordförande i Filipstad till och med december 2022.

Avtal är påskrivet

Projektet genomförs i partnering. I en första fas har NCC och Filipstads kommun tillsammans planerat och projekterat och tagit fram ett riktpris för den nya simhallen. Nu har parterna tecknat avtal om att genomföra byggnationen av simanläggningen.

Badhuskoncept

Simhallen får en 25-metersbassäng med sex simbanor, en multibassäng för undervisning och rehab, ett familjebad och en avdelning med bastu och varmpool. I entrédelen placeras café, reception och omklädningsrum.

Anläggningen baseras på NCC:s badhuskoncept som bygger på lång erfarenhet och kunskapsåterföring från tidigare genomförda projekt. Stort fokus är energieffektiva lösningar, till exempel optimeras ventilation och vattenrening. Dessutom installeras solceller.

Vi bygger även en ny skola och idrottshall i Filipstad, vilket ger synergier mellan projekten som håller kostnader nere. NCC har god erfarenhet av att bygga simhallar och badanläggningar och tar närmast med oss erfarenheter från simhallen i Säffle. Nu ser vi fram emot att fortsätta utveckla området tillsammans med kommunen, säger Emilia Carlman, produktionschef NCC Building Sweden.

Detta händer 2021-2024

2021

 • Vi startade med undersökande arbeten inför rivningen i slutet av november 2021. Elektriker var på plats och staket kring byggnaden monterades.
 • 6 december 2021 startade rivningsarbetet. Sanering, schaktarbeten och driftstopp inleddes.

2022

 • Under våren 2022 tar vi fram ritningar och skisser till bassängerna med mera.
 • Under vecka 14 (andra veckan i april) inleds arbetet med återställande av kulverten intill bowlinglokalens södra vägg, ett omfattande rivnings- och saneringsarbete har gjorts. Detta för att kunna gjuta den nya simhallens första grundfundament.
 • Efter påsk börjar fler grävmaskiner anlända till arbetsplatsen. Dels för att riva den gamla betongstommen och dels för att inleda projektets markarbeten. Markentreprenören börjar frilägga husets källarväggar och fortsätter så småningom att frilägga berget inför kommande sprängningsarbeten.
 • Våren-sommaren 2022 sker markarbeten, där berg och sten sprängs bort så att grunden för nya simhallen kan läggas. Medan sprängningen sker så börjar vi förtillverka armering till fundament och kantbalkar.
 • På onsdag 1 juni klockan 2022 10.00 var det en kort ceremoni vid simhallen. Då skedde första sprängningen inför byggstarten! Läs mer om ceremonin med första sprängningen.
 • I mitten av juni börjar det bli dags att bygga på riktigt. Fundament, kantbalkar och armering av ny platta inleds. Nu kommer det dyka upp en kran.
 • Sommaren 2022 skedde sprängningsarbeten vid byggnationen av nya simhallen. De 60 närmast boende har blivit informerade med lapp i brevlådan.
 • Hösten 2022 planerar vi för att fortsätta bygga mer på själva huset som ska bli nya simhallen.
 • I november 2022 kommer vi igång med gjutningsarbetet av badplan, med bassängbotten, samt stomme och betongväggar börjar växa fram.
 • Strax före jul 2022 gjuter vi sista delen av badbjälklaget. Det betyder att vi nu kan börja lägga på yttertaket. Innan det sker kommer kranen att lyfta in samtliga ventilationsaggregat, större armeringsdetaljer som inte kan fraktas in genom öppningar i vägg, samt varmpoolen.
 • Hösten har flutit på bra och projektet följer tidplanen, de största utmaningarna ligger framförallt i att hantera, anpassa och bevara de befintliga byggnaderna.

2023

 • Arbeten 2023: Takläggning (start januari), Installationer i teknikrum (start januari), Aluminiumpartier (start februari), Ventilerat undertak i badplan (start mars).
 • Våren 2023: En av de största utmaningarna är att lyfta taket på gamla idrottshallen. Anledningen till detta är att den nya simhallen skapar en snöficka som idrottshallen, i tidigare utförande, inte klarar av att bära.
 • Våren/sommaren 2023: Inne i huset flyter arbetet på enligt tidplanen, teknikutrymmet i källaren tar form, arbetet med stålbassängerna har inletts, just nu monteras väggarna i multibassängen och under vecka 24 är det 25 metersbassängens tur. I omklädningsrummen driver ytskiktsarbetena framåt. Plattsättning och målning ger rummen en känsla av ”färdigt”. Projektet är fortfarande välmående, och ligger rätt i tidplanen.
 • Sommaren 2023: Gynnsamma väderförhållanden har gjort att fasadmålningen är på gång. Även solcellerna är på plats.
 • I slutet av november fylldes bassängerna med vatten.
 • Projektet går mot sitt slut och vi har en välmående arbetsplats där den stora utmaningen nu ligger i att sy ihop alla trådar. Mycket ska fungera i en så installationstung byggnad som en simhall.
 • I takt med detta börjar vi gå i mål med ytskikt på vägg och tak, samt färdigställande av simhallens installationer.
 • En cafe-/receptionsdisk börjar växa fram och flera av projektets väggytor har blivit utsmyckade med lokalt inspirerade konstverk.
 • Kommande arbeten under vintern handlar om färdigställande, i form av sakvaror, inrede, omklädningsrumsskåp och tekniska provningar, samt att justera in bassängernas klornivåer.
 • Arbetet med färdigställande av yttre miljö pågår också, främst stenläggning vid entren, asfaltering och yttre belysning.

2024

 • Slutbesiktning av simhallen skedde 31 januari 2024 med godkänt resultat.
 • Efter slutbesiktning ska verksamheten arbeta in sig i huset. Personalen får utbildning, kassasystem ska sättas igång och kompletteringar ska göras inför öppning.
 • Gällande utemiljön så är barackerna borta. Staketet tas bort i mars. En handikappanpassad parkering och vändplats måste finnas innan invigning kan ske.
 • Priser tas det politiskt beslut på vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 mars.
 • Sporthallen renoveras också under detta projekt, det väntas vara färdigt i mars.
 • Datum för invigning bestäms snart. Det blir under våren 2024.

Inhägnad byggarbetsplats

Hela området är inhängnat. Parkeringen är inte längre tillgänglig.

Verksamheterna på bottenplan i Spångbergshallen kan hålla sina verksamheter öppna under rivningen, bland annat bowlingen och taekwondon. Idrottshallen i Spångbergshallen är stängd under byggnationen.

Vecka 49 stängde parkeringen i anslutning till Spångbergshallen när rivningen påbörjades. Både huvudentrén och östra entrén är avstängda. Observera att även gångbanan på Spångberget är avstängd vid Spångbergshallen.

Entrén vid Bowlingen på bottenplan är tillgänglig (via vägen på västra sidan av byggnaden). Det finns handikapparkering för två fordon vid den entrén.

Karta som visar vägen till Bownlinghallens entré och avstängningar.

Blå yta kommer användas som byggområde. Röda pilar visar vägen till Bowlinghallens entré. Klicka på bilden för att visa en större version.

Hösten 2020 tog Teknikutskottet beslut om att inleda en fas 1 för ett simhallsbygge. I fas 1 tittar vår entreprenör NCC Badhus på hur en simhall i Filipstad kan se ut. Detta kommer att göras i samverkan med allmänhet, skola, föreningar med flera.

Det är många olika grupper som är representerade i arbetet runt simhallen. Sammanlagt är det cirka 20 personer som aktivt har jobbat med detta.

Hösten 2020 pågick arbete med referensgrupper, där intresserade personer får komma med åsikter för att påverka simhallens utformning och innehåll. Träffarna var tillsammans med arkitekter, byggprojektledning, byggare, verksamheter, föreningar, allmänhet med flera och syftet är att få fram handlingar inför kommande byggnation.

Personer i grupper sitter vid två bord och skriver anteckningar

Första mötet: För vem bygger vi?

Vid första mötet var temat ”För vem bygger vi?” och det arbetades flitigt i grupperna ute på Hennickehammars herrgård under ledning av Mattias Brolin, som är Samverkansledare på NCC.

Det blev en bra startworkshop! Indelning i olika grupper skedde och man fick redovisa gruppens resultat löpande under dagen. Det var många saker som diskuterades och gruppen var överens om att bredden för vem vi bygger är viktigt. "En ny simhall byggs för Alla medborgare", var ledordet.

Andra ledord i första mötet var bland annat "Trygghet" och "Samlingsplats".

Andra mötet: Innehållet i simhallen/badhuset

Referensgrupperna jobbade den här gången med innehållet i simhallen/badhuset. Det konstaterades att det fanns en del "måsten" i nya anläggningen, men också andra önskningar som kan användas under resans gång.

En viktig punkt är omklädningsrumsdelarna och dess säkerhet - och möjlighet till bra och funktionella omklädningsrum. Diskussionerna har till exempel handlat om att omklädningsrummen ska fylla viktiga funktioner och att alla ska känna sig trygga där. Tillgängligheten är en viktig aspekt - att de ska vara tillgängliga för alla, anpassas för olika funktionsnedsättningar med mera. Samt att de byggs på bra sätt för både ung och gammal.

Tredje mötet: De första skisserna

Trots hårda coronarestriktioner och små grupper har vi genomfört vårt tredje referensgruppsarbete för vår nya simhall. Mötet genomfördes i modern tappning via Teams och grupperna var utspridda i hela Filipstad. Några deltagare satt i Karlstad och arkitekten fanns med på länk från Göteborg.

Den här gången var det åter innehållet i framtida simhall som genomlystes och de första skisserna presenterades för gruppen.

Grupperna arbetade fram många bra förslag och det beslutades att gå vidare med aktuella förslag till den politiska styrgruppen.

Det var stundtals tuffa diskussioner där många viljor ska hörsammas. Detta till trots är det god stämning och vi är övertygade om att Filipstads framtida simhall kommer att erbjuda något för Alla.

Nästa gång hoppas vi att arkitekten justerat en del i ritningarna så vi kan spika innehållet ännu mer.

Fyra personer sitter vända mot en stor bildskärm vid ett mötesbord

Fjärde mötet: Sista referensgruppsdagen

Vi möttes på distans även den här gången och fick en fin guidning av vår processledare Mattias Brolin från NCC.

Fokus denna gång var att besluta oss för vad vi vill att vår framtida simhall ska innehålla. I förslaget önskas en simbassäng och multibassäng med höj- och sänkbar botten och även en liten trevlig relaxavdelning. Dessutom en plaskdamm för de minsta.

Det är många viljor som ska enas men vi är överens om att gruppen har gjort ett mycket gott arbete. Grupperna har jobbat med mottot: ”En simhall för alla” och vi tror att det som presenteras nu speglar detta så långt det är möjligt i de tuffa ramar vi har att jobba med.

Tillsvidare får vi rikta ett stort Tack till deltagarna i grupperna.

Vad ska arbetet leda till?

Efter att vi har ett resultat i referensgruppsarbetet kommer arkitekterna att ta fram skisser. NCC, tillsammans med Filipstads kommun, har valt att jobba med Liljewall arkitekter. De har ett mycket spännande jobb framför sig med att fånga upp gruppens synpunkter och ideér för att sen komma med förslag om utformningar.

Under tiden tittar vi närmare på rivningsprocess och upphandling av detta. Parallellt pågår även diskussioner om hur vi ska göra med gamla sporthallens omklädningsrum som kommer att påverkas av den rivning som ska utföras för att göra plats för nya simhallen.

Referensgrupper 1968

Vi kan också konstatera att det redan 1968 fanns ”referensgruppsarbete” runt dåvarande simhall. Frivilliga donationer var då en viktig del i byggandet.

Kontakta oss vid frågor om simhallen

Spångbergshallen

Sporthallen är stängd under bygget.

Bowlinghallen är öppen.

Kontaktuppgifter

Spångbergshallen
Box 303, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Spångbergsvägen 1