Filipstads kommun startsida

Spångbergshallen - Simhall och sporthall

Spångbergshallen är en inomhusanläggning för hela familjen. Här finns en idrottshall och bowlinghall med servering. Simhallen är stängd tills vidare.

Aktuell rapport om simhallen, oktober 2019

Vår fastighetsenhet har fått ett uppdrag av kommunens ledande politiker att lämna förslag på olika åtgärder för simhallen.

Nu håller fastighetsenheten på att samla in fakta för att få en bra bild av vad som krävs för att få simhallen i skick igen.

Rapporten som skrivs kommer innehålla en kalkyl med framtida kostnader och alternativ på åtgärdsförslag för hallen.

Förslaget ska redovisas i Teknikutskottets sammanträde i november.

...........

Alla som har klippkort får pengar tillbaka

Har du ett klippkort (12-kort) som gäller i simhallen får du pengar tillbaka för återstående gånger, eftersom simhallen kommer att vara stängd en längre tid.

Gör så här:

  • Besök kommunens reception (Hantverksgatan 22) och ta med ditt klippkort.
  • Fyll i dina uppgifter och kontonummer på en blankett som du får i receptionen.

Kommunens reception är öppen vardagar 08.00-16.00.

Du kan också lämna in klippkort och få blankett på Fritidsbanken på tisdagar 16.00-18.00.


............

Simhallen är stängd tills vidare!

Badet i Spångbergshallen är stängt tills vidare. Det gäller både stora bassängen, lilla bassängen och leklandet. Det beror på att många delar av konstruktionen är uttjänta.

Första delen av utredningen kring simhallens skick är nu gjord. Här är en sammanfattning av läget.

Vad händer med simhallen?

Vi har nu fått en del av det väntade utredningsmaterialet runt simhallen. Det ser tyvärr ut som vi misstänkte. Bassängerna samt andra delar av konstruktionerna är av allt att bedöma uttjänta och behöver på något sätt åtgärdas.

Vad händer?

Vår konstruktionskonsult har redovisat utredningar kring simhallens skick i TU (teknikutskottet) för våra styrande politiker.

Flera delar av byggnaden har påvisat brister. Ärendet hanteras för vidare beslut i TU (teknikutskottet) om vad som ska hända med simhallen.

När beräknas den öppna igen?

Det är omöjligt att säga i nuläget. Men mot bakgrund av de åtgärder som måste göras kommer simhallen inte att kunna öppna under hela 2020 som det ser ut i dag.

Det är givetvis beklagligt att vi kommer att stå utan simhall en längre period men så är det, tyvärr.

Gällande verksamheter som bedrivs i simhallen undersöks möjligheter och alternativa lösningar. Vi återkommer med mer information om läget längre fram.

Vem kontaktar man om man har frågor?

Vid frågor runt fastighetens beskaffenhet kan man kontakta Per Green (Fastighetschef) eller Inge Nilsson Piehl (Teknisk chef).

Prislista Spångbergshallen

Gympahall per timme: 75:-
Studion hel sal: 40:-
Massagestol: 50:-

Bokningar

Vill du boka sporthallen? Kontakta Johanna.

Kontaktinformation Projektledare - Johanna Höjd

Telefonnummer
073‑034 16 24

Kontaktuppgifter

Spångbergshallen
Box 303, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Spångbergsvägen 1

Telefon föreståndare: 0590-611 80
Telefon kassan: 0590-611 78
Telefon badet: 0590-611 79

Bowlinghallen

Senast uppdaterad: 2019-10-11