Filipstads kommun startsida

Mineralriket Geopark Wermlandsberg

Projektet Mineralriket Geopark Wermlandsberg är ett projekt som ämnar att skapa en geopark i Filipstads Bergslag.

Om projektet

Projektägare är Filipstads kommun. I arbetsgruppen för projektet sitter Filipstads kommun, Värmlands Museum, Bergsskolan, Naturhistoriska Riksmuseet samt hembygdsföreningen i Nordmark. Projektet startade 2023 och pågår tom december 2025.

Med stöd från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling/Jordbruksverket/Leader genomförs projektet där syftet är att platsutveckla ett unikt geologiskt intressant besöksmål i Filipstads Bergslag och skapa förutsättningar för att ansöka om status som Svensk Geopark. Geoparkens syfte ska främst vara att visa upp världens mineralrikaste område och främja samverkan och kunskapsdelning kring geologi och relaterade frågeställningar – inte minst hållbarhetsfrågor.

Projektet består av:

  • Samverkan och organisation. Geoparken bygger på en stark samverkan mellan deltagande aktörer och lokalbefolkning.
  • Skapande av geopark. En geopark behöver tillgänglig information och naturvägledning, så många aktiviteter kommer handla om att skapa både fysiskt och digitalt material som uppfyller de kraven.
  • Skola och utbildning. Aktiviteter som riktar sig mot skolan och besökare och konsten att förmedla geologi på ett begripligt sätt.

Målet med projektet är att ha skapat samverkan och en fullt fungerande geopark som möter kraven för att få godkänd status som certifierad Svensk Geopark.

Projektet är ett Leader-projekt och är finansierat av EU. Leadermetoden är en arbetsmetod för landsbygdsutveckling som bygger på trepartnerskap mellan offentliga aktörer, representanter för näringsliv och för ideell sektor.

Vad är en geopark?

Geopark är en internationell samverkansmodell med UNESCO-status som syftar till att förmedla och utveckla geologin och geoturismen i ett område. En geopark är ett område där man vill skapa hållbar regional tillväxt genom att samordna och koordinera geologiska besöksmål, arbeta med naturvårdsfrågor som rör de geologiska besöksplatserna, stödja forskning och utbildning och sprida kunskap om geologi till allmänheten.

Som ett steg på vägen till UNESCO-status går det att ansöka om att få bli Svensk geopark.

Varför en geopark i Filipstads Bergslag?

Filipstads Bergslag är känt som det mineralrikaste området i världen. Långban ligger 1:a på topp 100-listan över platser där det upptäckts flest nya mineral, enligt mindat.org, som är en typ av Wikipedia för mineral. På samma lista finns även Harstigen (Persberg) och Jakobsberg (Nordmark) med, som enda platserna i Skandinavien. Filipstads Bergslag har en hissnande geologisk historia att ta del av; en historia om mineralens betydelse för både vår dåtid, nutid och framtid. En historia om hur platsens egenskaper har format samhället och människorna som bor där.

Arbetet med Mineralriket Geopark innebär bland annat att visa upp Filipstads Bergslag för besökare, men även att arbeta med utvecklingsprojekt som riktar sig mot såväl skolan som olika forskare.

Besök projektets hemsida mineralriketgeopark.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Projektet finansieras av

Projektet genomförs med stöd från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling/Jordbruksverket/Leader.

Kontaktuppgifter

Projektägare Filipstads kommun
Klara Thorell
klara.thorell@filipstad.se, 0590-611 75