Karta över gamla banvallen Abborrtjärn-Finnshyttan

Karta över gamla banvallen Finnshyttan-Nordmark

Karta över promenadstigar vid Änggruvorna


Och du, kolla gärna in bildspelet på nästa sida...Nästa sida