Projektet har finansierats med medel från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Värmland,
Arbetsförmedlingen, Filipstads kommun, Nordmarks Hembygdsförening
och Stora Enso.


Tillbaka

Webbdesign, Text & Foto Janne Samuelsson