Vid "Älgväxeln" korsar cykelbanan riksväg 246, och på andra sidan vägen kan vi sedan, kanske efter en fika på rastplatsen
här strax innan, sträva vidare norrut mot Stjälpet.


Strax innan korsningen med stora vägen ligger en av flera trevliga rastplatser, där man kanske slår sig ner vid bordet för
att njuta en medhavd fika. På denna plats, i folkmun benämnd ”Älgväxeln”, utgick ett järnvägsspår åt sydväst och över
en liten bro till ett grustag där man hämtade grus för järnvägsbygget. Vid växeln till spåren fanns en liten kur för växlaren
där han skötte sysslan manuellt. Växelskötarens namn var Älg (möjligen Elgh), därav platsens benämning ”Älgväxeln".
En annan version gör gällande att namnet kommer av att det här fanns ett viltstråk över banan, som det varnades
särskilt för bland lokförarna. Man saktade alltid in här och var extra uppmärksamma för att undvika olyckor
med älg och annat vilt.

Nästa sida