Järnvägsrälsen är uppbruten och borta men Änggruvans lilla station lyser fortfarande vackert röd i solen, inte långt ifrån
där man hittat den sällsynta växten ryssglim, bilden i mitten. Gruvhålen i området är många och det är inte helt lätt att tänka sig att
mitt bland dessa, på den tiden oinhängnade, sprang för inte så länge sedan lekande skolbarn omkring.


Änggruvorna var en del av Finnshyttebergsfältet och här pågick gruvbrytningen från mitten av 1700-talet tills i början av
1900-talet. Stationshuset byggdes år 1876 och tjänade som som last- och hållplats för gruvverksamheten. Änggruvorna
var under denna tid en högst levande bygd som till och med hade egen skola. I området finns åtskilliga inhägnade
gruvhål som minner om denna spännande tid. Området är också intressant ur botanisk synvinkel: här har
påträffats enstaka exemplar av den i Sverige synnerligen sällsynta arten ryssglim (Silene tatarica).

SE VIDEO

Nästa sida