På den gamla ÖWJ-banan, alldeles i närheten av Abborrtjärn, cyklar man under den viadukt (bild t.v.)
som byggdes av s.k. nödhjälpsarbetare år 1930. Och strax efter att cykelbanan övergått på den gamla NKlJ-banvallen
passerar man Finnshyttans vackert belägna station (bild t.h.)


Längs cykelbanan finns många intressanta och vackra platser som lämpar sig väl för att rasta eller ta en fikapaus och vid
speciella sevärdheter finns skyltar som informerar. Från Abborrtjärn till Finnshyttan är den gamla järnvägsbanken intakt
så när som på ett litet avsnitt vid Fimek där man tar sig fram på Östra vägen (se karta) . Finnshyttans station var förr
en livligt trafikerad knutpunkt och förutom att knyta an NKlJ-banan (se karta) till ÖWJ-banan utgick härifrån även
spår mot Filipstad Västra samt ett särskilt spår till det närbelägna Finshyttans Bruk.Nästa sida