Cykla och upptäck längs banvallen...


En cykeltur på den gamla NKlJ-järnvägens banvall från Filipstad till Motjärnarna, med ÖWJ:s gamla sidospår
från Finnshyttan till Nyhyttan, bjuder på många spännande upplevelser. Förutom en storslagen natur med
en mycket intressant flora och fauna finns här många intressanta lämningar från äldre tider då
gruvdriften blomstrade, området var världsledande på järnexport och järnvägen sjöd av liv.Nästa sida