De vackra Motjärnarna, Norra och Södra, i ett trolskt bergslagslandskap. Hit, men inte längre, sträcker sig den
iordninggjorda delen av den gamla NKlJ-banan.


Komna förbi Stjälpet når vi snart den södra av de båda Motjärnarna, vars utflöde blir till den vackra Nordmarksälven.
Här finns också en av rastplatserna, högt och vackert placerad vid älvens allra nordligaste del. Hit men inte längre har
NKlJ-banvallen iordninggjorts för cykeltrafik, men på andra sidan den lilla bron över älven fortsätter banvallen mot
Motjärnshyttan och Hagfors.

Nästa sida