Den som kostar på sig en längre promenad upp till höjderna får verkligen lön för mödan. Landskapet är trolskt
sagolikt, utsikten på sina ställen hänförande och här och var finner man spår efter gångna tiders
verksamheter med lämningar efter kolarkojor och kolbottnar mm.

Nästa sida