Som klippta ur en gammal svensk folksaga, kan man tycka om bilderna. Hökbergsgrottan till vänster, som egentligen är en gruva
upptagen horisontellt in i berget, tycks ruva på sin mystik och inte långt därifran den fantasieggande skogsmiljön
med sin speciella vegetation.


I området runt och ovanför Änggruvorna finns flera trevliga och snitslade promenadstigar att välja på för den som vill
kliva av cykelsadeln en stund. Dessa går i huvudsak på gamla malmtransportleder från gruvdriftens dagar. Här finns
många lämningar från denna epok och uppe på höjderna finns platser med milsvid utsikt. Här kan man med kartans hjälp
själv kombinera ihop den egna promenaden utifrån egna önskemål: en kortare sträcka vid själva Änggruvorna
eller längre promenader upp mot Ormberget, Hökbergsgrottan och Tjärnbergsklinten med sin
vidunderliga utsikt. Kartan finns dessutom uppsatt vid några av tillfarterna.

Nästa sida