Projektet har finansierats med medel från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Värmland,
Arbetsförmedlingen, Filipstads kommun, Nordmarks Hembygdsförening
och Stora Enso.


Tillbaka

Webbdesign & Text Janne Samuelsson
Foto Janne Samuelsson, Roger Larsson