Lång, rak och stolt sträcker sig banvallen efter den gamla NKlJ-banan, och den vackra gamla banvaktstugan
minner om oss om äldre tider.


På andra sidan riksvägen löper sedan den gamla banvallen vidare mot nordväst och Stjälpet, en gång i en stolt tid
platsen för en av de många hyttor som försåg världsmarknaden med stångjärn. Men redan innan vi kommit dit noterar
man en gammal pittoresk banvaktstuga som lyckligtvis inte skattat åt förgängelsen,
lysande röd och vacker bland grönskan.Nästa sida