Information från BUS

 

Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS1960:729).

Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd

 från rättighetshavaren.

Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webb-sida,

till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.

 

Konstverk av upphovsmän som företräds av BUS återges
 på denna hemsida med tillstånd av BUS, www.bus.se.
Vid önskan att nyttja verket ska BUS kontaktas,

 telefon 08-5455 33 80,

 fax 05-5455 33 98 eller

 e-mail bus@bus.se.

 

 

Konstförteckning