Till startsidan på Filipstad.se
Bra mycket bättre
Translate this page
Kontaktuppgifter

Kontaktpersoner för Lokala Folkhälsorådet

Per Gruvberger, kommunalråd
Tel. 0590-612 00
e-post:per.gruvberger@filipstad.se

Britta Ericsson Friskvårdskonsulent  Friskvården i Värmland / Friskvårdscentralen Filipstad 
Tel. 0590-149 82
e:post:  britta.ericsson@filipstad.se


Lokala Folkhälsorådet i Filipstad

Ett aktivt folkhälsoarbete har under en längre tid bedrivits i Filipstads kommun, och sedan 2004 är det lokala folkhälsorådet direkt underställd kommunstyrelsen som leder arbetet.

Syftet med Lokala folkhälsorådet är att förbättra folkhälsan för Filipstads kommuns invånare genom gemensamma insatser, vilket sker i samverkan med olika parters verksamheter.

Lokala folkhälsorådets mål är:

  • att skapa förutsättningar för en hälsosam livsstil
  • att förebygga fysisk och psykisk ohälsa
  • att stimulera till egna insatser i det dagliga livet som utgår från individens resurser och möjligheter
  • att sänka ohälsotalet

Folkhälsorådets organisation
Folkhälsorådet består av en styrgrupp och en arbetsgrupp med medlemmar från både kommunen och andra samverkansparter. Rådet har sammanträden/möten 4 gånger per år.