Filipstads kommun startsida

Lokala Folkhälsorådet i Filipstad

Folksamling bland träd med höstfärger

Ett aktivt folkhälsoarbete har under en längre tid bedrivits i Filipstads kommun, och sedan 2004 är det lokala folkhälsorådet direkt underställd kommunstyrelsen som leder arbetet.

Syftet med Lokala folkhälsorådet är att förbättra folkhälsan för Filipstads kommuns invånare genom gemensamma insatser, vilket sker i samverkan med olika parters verksamheter.

Lokala folkhälsorådets mål:

  • att skapa förutsättningar för en hälsosam livsstil
  • att förebygga fysisk och psykisk ohälsa
  • att stimulera till egna insatser i det dagliga livet som utgår från individens resurser och möjligheter
  • att sänka ohälsotalet

Folkhälsorådets organisation

Folkhälsorådet består av politiker och tjänstemän från Filipstads kommun och medlemmar från andra samarbetspartners. Rådet har sammanträden/möten minst fem gånger per år.

Nya Perspektiv

Folkhälsoarbetet ingår i arenan nya perspektiv, som fokuserar på fyra utmaningar: den sårbara familjen, riskbruk och riskbeteende, psykisk ohälsa och äldres hälsa.

Läs mer

Kontaktinformation Ordförande Lokala folkhälsorådet - Anders Nilsson

Telefonnummer
072‑223 17 58

Kontaktinformation Hälsokonsulent - Daniel Rimfjäll

Telefonnummer
0590‑149 82
070‑359 05 68
Besöksadress
Vårdcentralen, Vikhyttegatan 14 Filipstad