Filipstads kommun startsida

Lokala folkhälsorådet i Filipstad

Folksamling bland träd med höstfärger

Ett aktivt folkhälsoarbete har under en längre tid bedrivits i Filipstads kommun. Det lokala folkhälsorådet är direkt underställt kommunstyrelsen som leder arbetet.

Syftet med Lokala folkhälsorådet är att förbättra folkhälsan för Filipstads kommuns invånare genom gemensamma insatser, vilket sker i samverkan med olika parters verksamheter.

Lokala folkhälsorådets mål:

  • att skapa förutsättningar för en hälsosam livsstil
  • att förebygga fysisk och psykisk ohälsa
  • att stimulera till egna insatser i det dagliga livet som utgår från individens resurser och möjligheter
  • att sänka ohälsotalet

Folkhälsorådets organisation

Folkhälsorådet består av politiker och tjänstemän från Filipstads kommun och medlemmar från andra samarbetspartners.

Nya Perspektiv

Folkhälsoarbetet ingår i arenan nya perspektiv, som fokuserar på fyra utmaningar: den sårbara familjen, riskbruk och riskbeteende, psykisk ohälsa och äldres hälsa.