Filipstads kommun startsida

Protokoll  

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Man gör en paragraf (§) för varje ärende.

Protokollet justeras (skrivs under av ordförande och av en eller två justeringsmän), detta för att kolla så att besluten är riktigt formulerade. Därefter publiceras ett anslagsbevis på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget sitter uppe i tre veckor, den tid du som kommuninvånare har på dig att eventuellt överklaga något beslut.

Protokollen läggs ut på hemsidan när de är justerade, vilket normalt sker cirka en vecka efter sammanträdet.

Originalprotokollen från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, teknikutskottet och kultur- och föreningsutskottet finns tillgängliga på kommunkansliet.

Övriga nämnders originalprotokoll finns på respektive förvaltning (barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, miljö- och stadsarkitektkontoret).

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.