Filipstads kommun startsida

Sammanträden och kallelser 2024

Skriver sin signatur på ett papper

Här hittar du kallelser till alla nämndmöten i kommunen.

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Kalender (B=Budget, I=Inställt, N=Nyinsatt möte)

Möte

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tid

Kommun­fullmäktige


8I

14

18

23

13


19

17

14B

12

18.15

Kommun­styrelsen


21

25

22

29

18

28

25

30B

27

18

13.30

Budget­beredning4

8

630
09.00

Kommun­styrelsens arbets­utskott


5

11

9

13

10


9

7

11

2

09.00

Kommun­styrelsens teknik­utskott


5

11

9

13

10


9

7

11

2

13.30

Kommun­styrelsens kultur/ förenings­utskott


15

21

11

16

17


12

10


5

09.00

Barn- och utbildnings­nämnden


13

12

16

14

11


10

15

19

10

09.00

Miljö- och byggnads­nämnden


12

18

15

20

17

19

16

14

18

16

13.30

Social­nämnden


14

13

17

15

12


11

16

13

9

09.00

Filipstads­bostäder & Hemgården


6

193


3

29


3

13.30

Revisionen

30


5

9*

14

4


10

8

5

3

09.00
*13:00


Kallelser till nämnder och styrelser

Just nu finns inga kallelser

Just nu finns inga kallelser

Telefonnummer:

0590‑612 01

0590‑611 76

Telefonnummer:

0590‑612 31