Filipstads kommun startsida

Sammanträden och kallelser 2024

Skriver sin signatur på ett papper

Här hittar du kallelser till alla nämndmöten i kommunen.

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Kalender (B=Budget, I=Inställt, N=Nyinsatt möte)

Möte

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tid

Kommun­fullmäktige


8I

14

18

23

13


19

17

14B

12

18.15

Kommun­styrelsen


21

25

22

29

18

28

25

30B

27

18

13.30

Budget­beredning4

8

630
09.00

Kommun­styrelsens arbets­utskott


5

11

9

13

10


9

7

11

2

09.00

Kommun­styrelsens teknik­utskott


5

11

9

13

10


9

7

11

2

13.30

Kommun­styrelsens kultur/ förenings­utskott


15

21

11

16

17


12

10


5

09.00

Barn- och utbildnings­nämnden


13

12

16

14

11


10

15

19

10

09.00

Miljö- och byggnads­nämnden


12

18

15

20

17

19

16

14

18

16

13.30

Social­nämnden


14

13

17

15

12


11

16

13

9

09.00

Filipstads­bostäder & Hemgården


6

193


3

29


3

13.30

Revisionen

30


5

9*

14

4


10

8

5

3

09.00
*13:00


Kallelser till nämnder och styrelser

Just nu finns inga kallelser

Just nu finns inga kallelser

Just nu finns inga kallelser

Just nu finns inga kallelser

Just nu finns inga kallelser

Just nu finns inga kallelser

Telefonnummer:

0590‑612 01

0590‑611 76

Telefonnummer:

0590‑612 31