Filipstads kommun startsida

Förskola

Förskola erbjuds om du arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig.

Gem i olika färger ligger uppradade i en cirkel tillsammans med en penna på en skrivblock

Grundskola & grundsärskola

I våra förskoleklasser och fram till årskurs 9 gör alla sitt bästa för att nå goda resultat utifrån elevens egen förmåga.

Lekpark på en skolgård med klätterställning, fotbollsmål och bänkar att sitta på

Fritidshem

Fritidshem finns vid alla skolor som har verksamhet för förskoleklass och årskurs 1-5.

En person håller i en penna och en pensel med målarfärg på hela händerna

Kulturskola och fritidsgårdar

Det finns många kurser och aktiviteter på Kulturskolan och fritidsgårdarna.

Ingång till en tegelbyggnad

Spångbergsgymnasiet

På Filipstads ungdomsgymnasium kan du som elev nå dina mål!

Text: nystart, omstart, snabbstart, start

Vuxenutbildning

Komvux, Yrkesrelaterade kurser, Särvux. Du kan läsa på heltid, deltid eller distans.

Högskolor

I Filipstads kommun finns två högskolor: Bergsskolan och Gammelkroppa skogsskola.

Ett barn tillsammans med en docka. Suddig bakgrund

Stöd för barn och unga

Familjecentralen, elevhälsan, hvb-hem och stöd för barn och familjer.

Senast uppdaterad: 2020-07-03