Filipstads kommun startsida

Förskola

Förskola erbjuds om du arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig.

Grundskola & grundsärskola

I våra förskoleklasser och fram till årskurs 9 gör alla sitt bästa för att nå goda resultat utifrån elevens egen förmåga.

Fritidshem

Fritidshem finns vid alla skolor som har verksamhet för förskoleklass och årskurs 1-5.

Kulturskola och fritidsgårdar

Det finns många kurser och aktiviteter på Kulturskolan och fritidsgårdarna.

Spångbergsgymnasiet

På Filipstads ungdomsgymnasium kan du som elev nå dina mål!

Vuxenutbildning

Komvux, Yrkesrelaterade kurser, Särvux. Du kan läsa på heltid, deltid eller distans.

Högskolor

I Filipstads kommun finns två högskolor: Bergsskolan och Gammelkroppa skogsskola.

Stöd för barn och unga

Familjecentralen, elevhälsan, hvb-hem och stöd för barn och familjer.

Senast uppdaterad: 2020-07-03