Filipstads kommun startsida

Fritidshem i Filipstads kommun

En skolgård med en rutschkana, träbänkar målade vägar med krita i asfalten

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet som ska komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och ge stöd i deras utveckling.

Rätt till fritidshemsplats

Du har rätt till plats för ditt barn om barnet går i förskoleklass eller skola i Filipstads kommun och om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är sjukskriven.

Du kan också få fritidshemsplats om ditt barn har ett fysiskt eller psykiskt handikapp eller av andra skäl behöver stöd för sin utveckling.

Rätten till plats på fritidshem upphör när barnet fyller 13 år.

Var finns våra fritidshem?

Fritidshem finns vid alla skolor som har verksamhet för förskoleklass och årskurs 1-5. Fritidshemmen är öppna på skolfri tid, dvs. före skoldagens början, efter skoldagens slut, samt under skollov.

Riktlinjer

I kommunens Riktlinjer finns all information om fritidshem, såsom placeringsregler, öppettider mm.

Ansökan om fritidshemsplats

När du söker plats på fritids för ditt barn så är det ett antal blanketter som ska fyllas i blanketterna lämnas sedan till den aktuella skolan.