Filipstads kommun startsida

Försäkringar vid olycksfall

Olycksfallsförsäkringen är för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Filipstads kommuns verksamhetsområde.

En olycksfallskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring gäller inte för sjukdom.

Skadeanmälan - olycksfallsskada

Skadeanmälning sker via Protectors hemsida: www.protectorforsakring.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall

E-mail: skador@protectorforsakring.se

Tel: 08-410 637 00

Åtgärder vid skada

Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.

Spara alla kvitton.

Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Dokument

Senast uppdaterad: 2020-01-07