Filipstads kommun startsida

Stöd för barn och unga

Hälsoundersökning på person av en läkare

Elevhälsan

Här ingår medicinska, pedagogiska, psyko-sociala och psykologiska insatser.

Ett litet barn tillsammans med en docka, suddig bakgrund

Familjecentralen

Familjecentralen har öppen förskola, ungdomsmottagning, råd och stöd.

Tre personer ligger på rygg i gräset håller varandra i handen och skrattar. En hund är med bredvid

Stöd för barn och familjer

Kommunen erbjuder stöd och hjälp till familjer, barn och unga.

Grafisk bild. Hand med en mobil med texten UMO på skärmen

UM Värmland online

För dig 13–25 år. Prata om sex, relationer och hälsa gratis via Skype eller telefon.

Senast uppdaterad: 2020-08-04