Filipstads kommun startsida

Stöd för barn och unga

Närbild på en arm som undersöks av läkare

Elevhälsan

Här ingår medicinska, pedagogiska, psyko-sociala och psykologiska insatser.

Ett litet barn tillsammans med en docka, suddig bakgrund

Familjecentralen

Familjecentralen har öppen förskola, ungdomsmottagning, råd och stöd.

En familj ligger på rygg i gräset håller varandra i handen och skrattar. En hund är med bredvid

Stöd för barn och familjer

Kommunen erbjuder stöd och hjälp till familjer, barn och unga.

Illustration: Hand med en mobil med texten UMO på skärmen

UM Värmland online

För dig 13–25 år. Prata om sex, relationer och hälsa gratis via Skype eller telefon.