Filipstads kommun startsida

Familjecentralen

Familjecentralen är ett samarbete mellan Filipstads kommun och Region Värmland. Den består av flera verksamheter, som är samlade under ett och samma tak. Vi finns på Vikhyttegatan 14 i samma hus som Vårdcentralen.

På gång på Familjecentralen!

Nästa kurs i spädbarnsmassage startar torsdagen den 13 februari klockan 10. Kursen är på 5 gånger. Anmälning och information: 073-2703957

Den 10 januari klockan 11 dansar vi ut Julen på Öppna Förskolan.

Den 20 januari klockan 13:30-16: Sticka-virka-sy café. Välkomna att anmäla er till Annika 073-2703957


Alla medarbetare på Familjecentralens verksamheter har tystnadsplikt.

Familjecentralens arbete baserar sig på FN:s barnkonvention.

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en mötesplats för dig och ditt/dina barn mellan 0-6 år(för barn som ej börjat i förskoleklass) Träffa andra föräldrar och barn tillsammans med en förskollärare, lek och skapa tillsammans med barnen och delta i gemensamma aktiviteter som sångstunder och utflykter. Här finns också möjlighet till samtal, råd och stöd. Fika finns att köpa till självkostnadspris. Välkommen när det passar dig under öppettiderna. Du behöver inte anmäla dig och det är ingen avgift.

Baby-caféet för barn 0-12 månader har öppet på onsdagar.

Spädbarnsmassage: Kurser för föräldrar med spädbarn. 5-7 platser, vi träffas 5 gånger. Kostnad 75 kronor, ni får information, häften, olja, gruppfoto men framför allt en mysig stund med ert barn. Information om när nästa kurs börjar finns här på hemsidan, på Facebook eller på Familjecentralen.

Våra öppettider är:

Måndagar: 9:30-12:30 för barn 0-6 år
Tisdag: 9.30-12.30 0-6 år
Onsdagar: Baby-café 9.30-12.30 0-12 månader
Torsdagar: 13:00-15.30 0-6 år
Fredag: 9.30-12.30 0-6 år

Telefon: 073-270 39 57

Barnhälsovård (BVC)

På barnhälsovården möter du distriktssköterskor som erbjuder hälsoövervakning och vaccinationer för barn mellan 0-6 år. Här får du samtala kring barn, familj och föräldraskap. Barnhälsovården anordnar även föräldragrupper.

Telefontid: mån, ons, tors, fre 8.00-9.00
Bokning av besök och rådgivning via telefon: 0590-188 15, 0590-188 16, 0590-188 17. Röstbrevlåda övrig tid.

Barnmorskemottagning (BMM)

På barnmorskemottagningen möter du barnmorskor som kan erbjuda dig graviditetsövervakning och förlossnings- och föräldraförberedelser, enskilt och i grupp. Barnmorskemottagningen arbetar med sexuell hälsa, samt att förhindra sexuellt överförbara infektioner och erbjuder också preventivmedelsrådgivning och cellprovtagning.

Telefontid: 8:30-9:00 alla dagar utom tisdag.
Bokning av besök och rådgivning via telefon: 0590-188 12, 0590-188 13 röstbrevlåda endast för gravida och återbud. Andra ärenden hänvisas till telefontid, eller via "Mina vårdkontakter" 1177.

Ungdomsmottagning

På ungdomsmottagningen möter du barnmorskor och kuratorer som erbjuder råd och stöd kring allt som har anknytning till sexualitet och hälsa.

Om du behöver kontakt med en ungdomsmottagning finns flera alternativ. Du kan skypa med barnmorska eller kurator, läs mer och boka tid på umo.se/varmlandonline.

Barnmorska: 0590-188 12, 0590-188 13 (röstbrevlåda)
Kurator: 070-213 52 73, 073-275 36 25

Förebyggande och stöd

Familjecentralens socionomer erbjuder kuratorsamtal samt familjebehandling i frågor som rör barn, ungdomar och familj.

Familjerätt

Familjecentralens socionomer utreder och skriver Faderskap.

Tid för rådgivning/enskilt samtal med kurator/familjebehandlare bokas via telefon: 070-213 52 73, 073-275 36 25

Föräldrautbildning

All personal samarbetar med föräldrautbildningen som erbjuds föräldrar som får sitt första barn.

Läs mer i våra foldrar

Övriga dokument

Länkar

Kontaktinformation Familjecentralen

Telefonnummer
073‑270 39 57
Besöksadress
Vikhyttegatan 14

Senast uppdaterad: 2020-01-08