Filipstads kommun startsida

Familj, barn och ungdom

Kommunen erbjuder stöd och hjälp till familjer, barn och unga. Här kan du läsa om vilka former av stöd som finns och vart du vänder dig.

Ibland uppstår problem som är svåra att lösa på egen hand. Kanske är du osäker på vad som kan göras och vart du kan vända dig. Det är viktigt att du som behöver hjälp får det i rätt tid.

Barn som far illa - hit kan du vända dig om du misstänker eller vet om att ett barn far illa. Det kan vara grannbarnen, barn ur vänskapskretsen eller andra barn i din närhet. Det är viktigt att du omgående vänder dig till oss, så att vi kan hjälpa familjen.

Socialjouren - kontaktar du om du befarar eller misstänker att ett barn far illa. Här kan du berätta vad du har sett eller upplevt.

Familjerätt - till familjerättsgruppen kan du som vårdnadshavare vända dig med frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Om ni som föräldrar är överens gällande hur ni vill att vårdnad, boende och umgänge kan vi hjälpa er upprätta avtal. Ni kan även ansöka om samarbetssamtal för att komma överens.

Familjerådgivning - upplever du att du och din partner inte längre pratar med varandra, finns det missbruk i förhållandet eller oenigheter gällande vårdnaden om barnen? Familjerådgivningen hjälper dig att reda ut frågor som dessa.

Familjecentralen är ett samarbete mellan Filipstads kommun och Landstinget i Värmland. Den består av flera verksamheter, som är samlade under ett och samma tak.

Familjebehandling - Socialförvaltningen erbjuder familjebehandling för familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år där föräldrarna behöver stöd i sitt föräldraskap

Stöd till barn och unga med psykisk ohälsa och deras föräldrar - Här kan du hitta information om vart barn och unga och deras familjer kan vända sig för att få hjälp och stöd.

Kvinnojouren - kan ge dig stöd, råd och hjälp utifrån dina egna önskemål. Du får vara helt anonym och vi som arbetar inom kvinnojouren har naturligtvis tystnadsplikt.

Brottsofferjouren - är en ideell förening som kostnadsfritt ger stöd åt människor som utsatts för brott, blivit vittnen till brott eller är anhörig till någon som drabbats av brott. De som stödjer brottsoffer är utbildade och har avgett tystnadslöfte.

Stöd till barn och unga

Kanske har du det jobbigt hemma, eller problem i skolan, känner oro för en familjemedlem eller en vän.

Bris - för dig under 18år.

Här kan du mejla och chatta med en kurator på Bris, eller prata med jämnåriga i forum eller bara läsa om viktiga ämnen.

Kontaktinformation Socialförvaltningen - IFO barn- och ungdomsgruppen

Telefonnummer
0590‑614 69
 Faxnummer: 0590‑615 97
Besöksadress
Vikhyttegatan 14
Postadress
Box 307
682 27 Filipstad
Öppettider
Måndag-fredag 8.00-10.00, 10.30-12.00 och 13.00-14.30

Senast uppdaterad: 2019-08-30