Filipstads kommun startsida

Familj, barn och ungdom

Kvinna, man, barn och hund ligger i gräset och håller varandra i händerna och ler

Kommunen erbjuder stöd och hjälp till familjer, barn och unga. Här kan du läsa om vilka former av stöd som finns och vart du vänder dig.

Ibland uppstår problem som är svåra att lösa på egen hand. Kanske är du osäker på vad som kan göras och vart du kan vända dig. Det är viktigt att du eller den som behöver hjälp får det i rätt tid.

Orosanmälan samt ansökan om stöd Länk till annan webbplats. - hit kan du vända dig om du misstänker eller vet om att ett barn far illa. Det kan vara grannbarnen, barn ur vänskapskretsen eller andra barn i din närhet. Det är viktigt att du omgående vänder dig till oss, så att vi kan hjälpa familjen. Du kan även höra av dig om du vill ansöka om stöd och hjälp från socialtjänsten.

Hur går det till på socialtjänsten? Länk till annan webbplats.  - här kan du läsa hur det går till när man har kontakt med socialtjänsten.

Socialjouren Öppnas i nytt fönster. - socialjouren handlägger akuta ärenden när socialtjänsten har stängt. Socialjouren kontaktar du efter kontorstid eller på helger om du befarar eller misstänker att ett barn far illa. Här kan du berätta vad du har sett eller upplevt.

Familjerätt Öppnas i nytt fönster.- till familjerättsgruppen kan du som vårdnadshavare vända dig med frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Om ni som föräldrar är överens gällande hur ni vill att vårdnad, boende och umgänge kan vi hjälpa er upprätta avtal. Ni kan även ansöka om samarbetssamtal för att komma överens.

Familjerådgivning Öppnas i nytt fönster. - upplever du att du och din partner inte längre pratar med varandra, finns det missbruk i förhållandet eller oenigheter gällande vårdnaden om barnen? Familjerådgivningen hjälper dig att reda ut frågor som dessa.

Familjecentralen Öppnas i nytt fönster. - är ett samarbete mellan Filipstads kommun och Landstinget i Värmland. Den består av flera verksamheter, som är samlade under ett och samma tak, bland annat öppna förskolan som är en mötesplats för dig och ditt/dina barn mellan 0-6 år. Träffa andra föräldrar och barn tillsammans med en förskollärare, lek och skapa tillsammans med barnen och delta i gemensamma aktiviteter som sångstunder och utflykter. Här finns också möjlighet till samtal, råd och stöd. 

Familjebehandling - Socialförvaltningen erbjuder familjebehandling för familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år där föräldrarna behöver stöd i sitt föräldraskap.

Stöd till barn och unga och deras föräldrar - Här kan du hitta information om var barn och unga och deras familjer kan vända sig för att få hjälp och stöd.

Kvinnojouren - Öppnas i nytt fönster.kan ge dig stöd, råd och hjälp utifrån dina egna önskemål. Du får vara helt anonym och de som arbetar inom kvinnojouren har naturligtvis tystnadsplikt.

Brottsofferjouren - Öppnas i nytt fönster.är en ideell förening som kostnadsfritt ger stöd åt människor som utsatts för brott, blivit vittnen till brott eller är anhörig till någon som drabbats av brott. De som stödjer brottsoffer är utbildade och har avgett tystnadslöfte.

Stöd till barn och unga

Kanske har du det jobbigt hemma, eller problem i skolan, du kanske känner oro för en familjemedlem eller en vän.

Bris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - för dig under 18år.

Här kan du mejla och chatta med en kurator på Bris, prata med jämnåriga i forum eller bara läsa om viktiga ämnen.

Telefonnummer:

0590‑612 78 
Faxnummer: 0590‑615 97

Besöksadress:

Vikhyttegatan 14 E

Postadress:

Box 307
682 27 Filipstad

Öppettider:

Reception: Måndag, onsdag och fredag: 09.00-10.00 samt 10.30-12.00. Tisdag och torsdag: 13.00-14.30

Undersidor