Filipstads kommun startsida

Hemsjukvård

Regionen och kommunen har ett delat ansvar för sjukvården för dig i Filipstads kommun. Kommunen ansvarar för sjukvården som bedrivs i hemmet eller i särskilt boende. Detta innebär att den som är över 7 år och som av fysiska, psykiska eller sociala orsaker inte kan besöka Regionens sjukvårdsinrättningar (vårdcentral) kan har rätt till hemsjukvård.

I första hand får du vård vid din vårdcentral. Om du av olika skäl inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand, eller med hjälp av anhöriga och behöver hälso- och sjukvård under en längre period, kan du få hälso- och sjukvård i hemmet. Det är dina behov som avgör om du kan få denna hjälp i hemmet.

Om du är i behov av rehabilitering hemma eller på ett särskilt boende kan du få hjälp med rehabiliteringsinsatser. Målet med rehabiliteringen är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i ditt hem, dygnet runt alla dagar i veckan, om det behövs. Du kan exempelvis få hjälp med sårbehandling, hjälp med hanteringen av dina läkemedel, smärtlindrande behandling, läkemedelsbehandling i form av injektion eller annan hjälp som näringstillförsel i dropp eller sond. Man kan även få hjälp i livets slutskede. Den som vill välja att tillbringa sin sista tid hemma ska få göra det. Hemsjukvården ska då ge erforderlig sjukvård så långt det är möjligt samt stöd till närstående.

Sjuksköterska/distriktssköterska utreder och gör en individuell bedömning om en person är berättigad till hemsjukvård eller inte. Hemsjukvården är alltid tidsbegränsad och utgår endast under den tid personen inte kan uppsöka Regionens sjukvårdsinrättningar. Hemsjukvård kan innebära besök från både omvårdnadspersonal och sjuksköterska/distriktssköterska.

Information och samtycke

När kommunens hemsjukvårdspersonal besöker dig första gången kommer du att tillfrågas om samtycke. Till exempel för att få föra över information mellan olika vårdgivare, få tillgång till din journal hos annan vårdgivare och om du vill delta i kvalitetsregister.

Att lämna samtycke är frivilligt, men om du till exempel inte lämnar samtycke till informationsöverföring till annan vårdgivare så måste du själv ta ansvar för att vårdgivaren får korrekt information om dig och din hälsa.

Vård i livets slutskede

Det är Socialförvaltningens målsättning att den som vill välja att tillbringa sin sista tid hemma, skall få göra det. Vård i livets slutskede ska anpassas och utföras så långt det är möjligt efter den enskildes behov och önskemål.

Vad kostar hemsjukvård?

Den som är beviljad omfattande insatser från hemtjänsten, betalar ingen avgift för hemsjukvården. Övriga betalar per besök och en maxavgift per månad finns.

Här finner du information om våra avgifter

Behöver du läkare?

Om du är i behov av en läkare ska du kontakta din husläkare eller vårdcentralen. Du kan även ringa Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 eller besöka 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vid nödsituation ringer du SOS Alarm på 112.

Sjuksköterska/Distrikssköterska per distrikt

Kontaktinformation Stora Torget-gruppen

Telefonnummer
0590‑613 29
Öppettider
måndag-fredag klockan 08.00-09.00

Kontaktinformation Sparbanksgruppen

Telefonnummer
0590‑613 69
Öppettider
måndag-fredag klockan 08.00-09.00

Kontaktinformation Södra distriktet. Södra delarna av Filipstad samt Asphyttan och Brattfors

Telefonnummer
0590‑613 33
Öppettider
måndag-fredag 08.00-09.00

Kontaktinformation Norra distriktet . Norra delarna av Filipstad samt Nordmark och Persberg

Telefonnummer
0590‑613 36
Öppettider
måndag-fredag klockan 08.00-09.00

Kontaktinformation Paradisgården

Telefonnummer
070‑437 00 12

Kontaktinformation Älvkullen

Telefonnummer
0590‑615 51

Kontaktinformation Lesjöfors, Servicehuset Ugglan samt Långban, Gåsborn och Rämmen

Telefonnummer
0590‑17 31 59
Öppettider
måndag-fredag klockan 08.00-09.00

Kontaktinformation Nykroppa, Åhrlundsgården och Gammelkroppa

Telefonnummer
0590‑17 31 84
Öppettider
måndag-fredag klockan 08.00-09.00

Kontaktinformation Gullvivan och Tallhöjden

Telefonnummer
0590‑613 69
Öppettider
måndag-fredag klockan 08.00-09.00

Kontaktinformation Demensteam - Sjuksköterska Lena Stjernberg och Undersköterska: Annica Mozelius

Telefonnummer
0590‑612 98

Kontaktinformation Rehabiliterings- och korttidsenheten Eklunden

Telefonnummer
0590‑613 97

Kontaktinformation Fridensborg

Telefonnummer
0590‑614 51
Öppettider
Måndag-fredag 08.00-09.00

Kontaktinformation Enhetschef - Sofie Lovsjö

Telefonnummer
0590‑614 56

Kontaktinformation Verksamhetschef - Ulla Kjellemar

Kontaktinformation Medicinskt ansvarig sjuksköterska - Marie Berggren

Kontaktinformation Socialförvaltningen

Telefonnummer
0590 611 00 (växel)
Besöksadress
Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)
Postadress
Box 307
682 27 Filipstad