Filipstads kommun startsida

Hemsjukvård

Regionen och kommunen har ett delat ansvar för sjukvården för dig i Filipstads kommun. Kommunen ansvarar för sjukvården som bedrivs i hemmet eller i särskilt boende. Detta innebär att den som är över 7 år och som av fysiska, psykiska eller sociala orsaker inte kan besöka Regionens sjukvårdsinrättningar (vårdcentral) kan ha rätt till hemsjukvård.

I första hand får du vård vid din vårdcentral. Om du av olika skäl inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand, eller med hjälp av anhöriga och behöver hälso- och sjukvård under en längre period, kan du få hälso- och sjukvård i hemmet. Det är dina behov som avgör om du kan få denna hjälp i hemmet.

Om du är i behov av rehabilitering hemma eller på ett särskilt boende kan du få hjälp med rehabiliteringsinsatser. Målet med rehabiliteringen är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i ditt hem, dygnet runt alla dagar i veckan, om det behövs. Du kan exempelvis få hjälp med sårbehandling, hjälp med hanteringen av dina läkemedel, smärtlindrande behandling, läkemedelsbehandling i form av injektion eller annan hjälp som näringstillförsel i dropp eller sond. Man kan även få hjälp i livets slutskede. Den som vill välja att tillbringa sin sista tid hemma ska få göra det. Hemsjukvården ska då ge erforderlig sjukvård så långt det är möjligt samt stöd till närstående.

Sjuksköterska/distriktssköterska utreder och gör en individuell bedömning om en person är berättigad till hemsjukvård eller inte. Hemsjukvården är alltid tidsbegränsad och utgår endast under den tid personen inte kan uppsöka Regionens sjukvårdsinrättningar. Hemsjukvård kan innebära besök från både omvårdnadspersonal och sjuksköterska/distriktssköterska.

Information och samtycke

När kommunens hemsjukvårdspersonal besöker dig första gången kommer du att tillfrågas om samtycke. Till exempel för att få föra över information mellan olika vårdgivare, få tillgång till din journal hos annan vårdgivare och om du vill delta i kvalitetsregister.

Att lämna samtycke är frivilligt, men om du till exempel inte lämnar samtycke till informationsöverföring till annan vårdgivare så måste du själv ta ansvar för att vårdgivaren får korrekt information om dig och din hälsa.

Vård i livets slutskede

Det är Socialförvaltningens målsättning att den som vill välja att tillbringa sin sista tid hemma, skall få göra det. Vård i livets slutskede ska anpassas och utföras så långt det är möjligt efter den enskildes behov och önskemål.

Vad kostar hemsjukvård?

Den som är beviljad omfattande insatser från hemvården, betalar ingen avgift för hemsjukvården. Övriga betalar per besök och en maxavgift per månad finns.

Här finner du information om våra avgifter

Behöver du läkare?

Om du är i behov av en läkare ska du kontakta din husläkare eller vårdcentralen. Du kan även ringa Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 eller besöka 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vid nödsituation ringer du SOS Alarm på 112.

Sjuksköterska/Distrikssköterska per distrikt

Telefonnummer:

0590‑613 69

Öppettider:

måndag-fredag klockan 08.00-09.00

Telefonnummer:

0590‑613 33

Öppettider:

måndag-fredag 08.00-09.00

Telefonnummer:

0590‑613 36

Öppettider:

måndag-fredag klockan 08.00-09.00

Telefonnummer:

0590‑613 69

Öppettider:

måndag-fredag klockan 08.00-09.00

Telefonnummer:

0590‑613 69

Telefonnummer:

0590‑615 51

Telefonnummer:

0590‑17 31 59

Öppettider:

måndag-fredag klockan 08.00-09.00

Telefonnummer:

0590‑17 31 84

Öppettider:

måndag-fredag klockan 08.00-09.00

Telefonnummer:

0590‑614 51

Öppettider:

Måndag-fredag 08.00-09.00

Telefonnummer:

0590‑614 56

Telefonnummer:

0590 611 00 (växel)

Besöksadress:

Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)

Postadress:

Box 307
682 27 Filipstad